Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 16/07/2018 13:34 Giá cuối phiên 16,300   Thay đổi -2.98%   Khối lượng giao dịch 955  

 

0

Báo cáo tài chính tóm tắt

Chọn báo cáo:
Dữ liệu

Đơn vị: VNĐ

 Chỉ sốQ1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018
Doanh thu83,715,564,237135,614,402,454112,984,259,479129,729,936,868125,935,168,368
Chi phí quản lý doanh nghiệp-18,228,284,099-18,823,306,151-22,998,685,806-21,199,587,508-18,704,741,294
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh31,643,936,53344,221,873,57231,709,928,24546,048,907,59035,388,191,059
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế31,545,186,64244,114,774,12531,268,708,59345,911,906,01035,267,221,059
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp25,758,157,35635,289,881,76524,576,744,25136,322,783,19128,863,080,273

Danh sách báo cáo

BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
BVSC - CBTT Báo cáo Tài chính, Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
BVSC - CBTT Báo cáo tài chính và BC Chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên 2017
1 Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn