0

Báo cáo tài chính tóm tắt

Chọn báo cáo:
Dữ liệu

Đơn vị: VNĐ

 Chỉ sốQ2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
Doanh thu135,614,402,454112,984,259,479129,729,936,868125,935,168,368133,302,219,334
Chi phí quản lý doanh nghiệp-18,823,306,151-22,998,685,806-21,199,587,508-18,704,741,294-21,923,938,154
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh44,221,873,57231,709,928,24546,048,907,59035,388,191,05933,354,475,296
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế44,114,774,12531,268,708,59345,911,906,01035,267,221,05933,351,809,841
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp35,289,881,76524,576,744,25136,322,783,19128,863,080,27326,733,899,356

Danh sách báo cáo

BVSC - CBTT Báo cáo tài chính và BC Chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2018
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
BVSC - CBTT Báo cáo Tài chính, Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
1 Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn