Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/02/2018 13:25 Giá cuối phiên 18,900   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 56,810  

 

0

Báo cáo tài chính tóm tắt

Chọn báo cáo:
Dữ liệu

Đơn vị: VNĐ

 Chỉ sốQ3 2016Q4 2016Q1 2017Q2 2017Q3 2017
Doanh thu54,303,996,32579,120,221,66183,715,564,237128,664,158,234112,984,259,479
Chi phí quản lý doanh nghiệp-12,075,503,553-19,786,738,577-18,228,284,099-19,370,806,151-22,998,685,806
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh16,694,444,53137,898,407,35031,643,936,53344,105,861,73931,709,928,245
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế16,694,246,80437,346,050,18131,545,186,64243,998,762,29231,268,708,593
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp14,778,293,46331,408,663,53525,758,157,35635,278,397,12324,576,744,251

Danh sách báo cáo

BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
BVSC - CBTT Báo cáo tài chính và BC Chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên 2017
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
1 Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn