Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Ban tin trai phieu tuan so 19 tuan tu 07.05.2018 - 11.05.2018

§  NHNN bơm ròng 15.240 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàngxu hướng giảm mạnh.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu thành công đối với kỳ hạn 20 năm.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 18 tuan tu 30.04.2018 - 04.05.2018

§  NHNN bơm ròng 14.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàngxu hướng tăng nhẹ.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu không thành công.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm.

 

Ban tin trai phieu tuan so 16 tuan tu 16.04.2018 - 20.04.2018

§  NHNN bơm ròng 75.910 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàngxu hướng tăng.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu không thành công.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với hầu hết các loại kỳ hạn.

 

Ban tin trai phieu tuan so 15 tuan tu 09.04.2018 - 13.04.2018

§  NHNN hút ròng 14.880 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàngxu hướng giảm.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu không thành công đối với kỳ hạn 5 năm.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, và 5 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 14 tuan tu 02.04.2018 - 06.04.2018

§  NHNN bơm ròng 27.300 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàngxu hướng tăng nhẹ.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm nhẹ so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu không thành công.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 13 tuan tu 26.03.2018 - 30.03.2018

§  NHNN hút ròng 14.000 tỷ đồng tín phiếu qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàngxu hướng giảm nhẹ.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng mạnh so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu thành công đối với kỳ hạn 5 năm.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn