Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Ban tin trai phieu tuan so 26 tuan tu 10.07.2017 - 14.07.2017

§  Thị trường OMO trầm lắng.

§  Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có xu hướng giảm.

§  KBNN gọi thầu thành công với lãi suất trúng thầu các kỳ hạn giảm khá mạnh.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng giảm nhẹ đối với tất cả các loại kỳ hạn.

Ban tin trai phieu tuan so 25 tuan tu 03.07.2017 - 07.07.2017

§  Thị trường OMO trầm lắng.

§  Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh với loại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM tiếp tục diễn biến tăng.

§  KBNN gọi thầu thành công.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng giảm nhẹ đối với các loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 24 tuan tu 26.06.2017 - 30.06.2017

§  Thị trường OMO trầm lắng.

§  Lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM tiếp tục diễn biến tăng.

§  Tỷ lệ trúng thầu TPCP tại các kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 30 năm giảm mạnh so với các tuần trước đó.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng giảm nhẹ đối với các loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, và 10 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 23 tu 19.06.2017 - 23.06.2017

§  NHNN hút ròng 50 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến tăng khá mạnh.

§  KBNN huy động vốn thành công tại các kỳ hạn.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng giảm nhẹ đối với các loại kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 22 tuan tu 12.06.2017 - 16.06.2017

§  Thị trường OMO trầm lắng.

§  Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm với kỳ hạn qua đêm và 2 tuần.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến giảm.

§  KBNN huy động vốn thành công tại các kỳ hạn.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn.

 

Ban tin trai phieu tuan so 21 tuan tu 05.06.2017 - 09.06.2017

§  NHNN hút ròng 1.626 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến giảm.

§  KBNN huy động vốn thành công tại các kỳ hạn.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm.

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn