Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Ban tin trai phieu tuan so 37 tuan tu 10.09.2018 - 14.09.2018

§  NHNN hút ròng 9.519 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm mạnh đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 35 tuan tu 27.08.2018 - 31.08.2018

§  NHNN hút ròng 3.157 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm nhưng không đáng kể trong tuần.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng nhẹ đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 34 tuan tu 20.08.2018 - 24.08.2018

§  NHNN bơm ròng 4.473 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao, cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn trong trạng thái eo hẹp.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 và 15 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng nhẹ đối với các loại kỳ hạn 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 33 tuan tu 13.08.2018 - 17.08.2018

§  NHNN bơm ròng 17.393 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO trong tuần.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng tăng mạnh.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng mạnh đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 32 tuan tu 06.08.2018 - 10.08.2018

§  NHNN bơm ròng 14.396 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO trong tuần.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng tăng mạnh.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng mạnh đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 7 năm, và 10 năm.

Bản tin trái phiếu tuần số 31 (30.07.2018 - 03.08.2018)

§  NHNN hút ròng 30.704 tỷ đồng qua kênh tín phiếu và OMO trong tuần.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng giảm mạnh.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng mạnh đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn