Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 14 tu 17.04.2017 - 21.04.2017

§  NHNN bơm ròng 9.977 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh đối với tất cả các loại kỳ hạn.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến tăng mạnh.

§  KBNN tiếp tục huy động vốn thành công tại các kỳ hạn dài.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại các kỳ hạn dưới 10 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 13 tu 10.04.2017 - 14.04.2017

§  NHNN bơm ròng 4.023 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm đối với kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần.

§  Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố và tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến trái chiều.

§  KBNN tiếp tục huy động vốn thành công tại các kỳ hạn dài.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn.

 

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 12 tu 03.04.2017 - 07.04.2017

§  NHNN hút ròng 8.000 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm trong tuần.

§  Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố và tỷ giá niêm yết tại các NHTM có diễn biến trái chiều.

§  KBNN tiếp tục huy động vốn thành công tại các kỳ hạn dài.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 11 tu 27.03.2017 - 31.03.2017

§  NHNN bơm ròng 6.311 tỷ đồng qua kênh OMO.

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có xu hướng giảm nhẹ

§  KBNN hoàn thành 87%% kế hoạch huy động vốn của quý I.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại các kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm và 7 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 10 tu 20.03.2017 - 24.03.2017

§  NHNN bơm ròng 3.314 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có xu hướng đi ngang.

§  KBNN đã hoàn thành 79% kế hoạch huy động vốn của quý I.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại các kỳ hạn dưới 15 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 09 tuan tu 13.03.2017 - 17.03.2017

§  NHNN bơm ròng 15.833 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có xu hướng đi ngang.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP tiếp tục sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại các kỳ hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn