Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 09 tuan tu 13.03.2017 - 17.03.2017

§  NHNN bơm ròng 15.833 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có xu hướng đi ngang.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP tiếp tục sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại các kỳ hạn 1 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 08 tuan tu 06.03.2017 - 10.03.2017

§  NHNN bơm ròng 10.782 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM có xu hướng đi ngang.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP tiếp tục sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại  tất cả các kỳ hạn dưới 15 năm.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 07 tuan tu 27.02.2017 - 03.03.2017

§  NHNN hút ròng 3.955 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM giảm mạnh.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại các kỳ hạn dưới 7 năm.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 06 tuan tu 20.02.2017 - 24.02.2017

§  NHNN bơm ròng 14.579 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ đối với kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM tăng mạnh.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại các kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm và 15 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 05 tuan tu 13.02.2017 - 17.02.2017

§  NHNN hút ròng 36.541 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM tăng mạnh.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng nhẹ tại tất cả các kỳ hạn dưới 10 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 04 tuan tu 06.02.2017 - 10.02.2017

§  NHNN hút ròng 161.613 tỷ đồng qua kênh OMO và tín phiếu .

§  Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh.

§  Tỷ giá niêm yết tại các NHTM tăng nhẹ.

§  Hoạt động đấu thầu TPCP sôi động hơn tuần trước đó.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp giảm nhẹ tại tất cả các kỳ hạn.

 ...........................................................................................

Chi tiết trong báo cáo đính kèm,

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn