Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 06.05 đến 10.05.2019: Lãi suất liên ngân hàng ổn định

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN bơm ròng 23.596 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 25.887 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất vẫn ở mức 3%) trong khi có 49.998 tỷ đồng đáo hạn trong tuần.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm duy trì xu hướng đi ngang trong tuần qua. Kỳ hạn qua đêm giữ ở mức 3,45%/năm trong cả tuần trước. Các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần giảm nhẹ từ 3,45% xuống 3,25%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng tương đối mạnh trong tuần qua, từ mức 23.030 VND/USD lên mức 23.057 VND/USD. Đồng thời, tỷ giá giao dịch tại các NHTM có mức tăng 85 đồng (tương đương với 0,4%) từ mức 23.256 VND/USD lên mức 23.341 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong 2 tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm và 20 năm. Tỷ lệ trúng thầu của các kỳ hạn này lần lượt ở mức 1%; 0%; 3% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong hai tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 27.548 tỷ đồng. Tuần giao dịch từ ngày 06/05 đến 10/05/2019 có GTGD Outright tăng mạnh (340,93% so với tuần trước đó). Giao dịch Repos tuần qua cũng tương đối sôi động, ở mức 27.548 tỷ đồng (tăng 97,33%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 22.04 đến 03.05.2019: Tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN bơm ròng 5.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 49.998 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất vẫn ở mức 3%) trong khi có 54.998 tỷ đồng đáo hạn trong tuần.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm 0,65% từ mức 4,15% xuống còn 3,5%. Các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng giảm lần lượt từ 3,9% và 4% xuống cùng mức 3,45%.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng tương đối mạnh trong 2 tuần qua, từ mức 22.998 VND/USD lên mức 23.030 VND/USD. Đồng thời, tỷ giá giao dịch tại các NHTM có mức tăng 46 đồng (tương đương với 0,2%) từ mức 23.210 VND/USD lên mức 23.256 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong 2 tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại sáu loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Tỷ lệ trúng thầu của các kỳ hạn này lần lượt ở mức 20%; 40%; 100%; 81,3%; 83,3% và 20%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong hai tuần qua, tổng GTGD Outright đạt lần lượt 25.618 tỷ đồng và 3.777 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua cũng tương đối sôi động trong tuần từ 22/4-26/4, giá trị giao dịch ở mức 26.424 tỷ đồng (tăng 40,75%). Tuần 29/04-03/05 có giá trị giao dịch ở mức 13.960 tỷ đồng. Khối ngoại thực hiện bán ròng 99,73 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần số 15 - Lãi suất liên ngân hàng giảm nhẹ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN bơm ròng 4.100 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 5.000 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất vẫn ở mức 3%) trong khi có 9.100 tỷ đồng đáo hạn trong tuần. Trên kênh OMO, NHNN vẫn không thực hiện hoạt động nào mới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính lũy kế kể từ đầu năm 2019 đến nay, NHNN đã hút ròng tổng cộng 61.508 tỷ đồng qua hai kênh OMO và tín phiếu. Động thái của NHNN trong các tuần gần đây là bơm, hút đan xen tùy theo diễn biến về thanh khoản thị trường.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 8 đồng trong tuần qua, từ mức 22.988 VND/USD lên mức 22.996 VND/USD. Tỷ giá giao dịch tại các NHTM không có nhiều biến động khi giảm 1 đồng, từ mức 23.200 VND/USD xuống còn 23.199 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 5 năm không có lượng trúng thầu nào. Kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 20 năm có tỷ lệ trúng thầu tương ứng 92,7%; 100% và 42%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 14.601 tỷ đồng – giảm 23,09% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua cũng giảm 35,22%, giá trị giao dịch ở mức 18.774 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 706,21 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

 

Bản tin trái phiếu tuần số 14 - NHNN bơm ròng 6.606 tỷ đồng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN bơm ròng 6.801 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 10.200 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 3%) trong khi có 17.001 tỷ đồng đáo hạn trong tuần. Trên kênh OMO, NHNN không có hoạt động mới mà chỉ có 196 tỷ đồng OMO đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần qua có mức tăng tương đối mạnh. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm tăng 0,42%, từ mức 3,68% lên 4,10%/năm. Kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng tăng lần lượt từ mức 3,75% và 3,80%, lên cùng đạt mức 4,3%/năm. Sự trồi sụt của lãi suất liên ngân hàng các tuần gần đây cho thấy thanh khoản hệ thống vẫn chưa thật sự ổn định.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 8 đồng trong tuần qua, từ mức 22.988 VND/USD lên mức 22.996 VND/USD. Tỷ giá giao dịch tại các NHTM không có nhiều biến động khi giảm 1 đồng, từ mức 23.200 VND/USD xuống còn 23.199 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 7 năm không có lượng trúng thầu nào. Kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm có tỷ lệ trúng thầu tương ứng 86,7%; 86,7% và 40%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 18.984 tỷ đồng – tăng 5,42% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua cũng tăng 21,22%, giá trị giao dịch ở mức 28.982 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 665,24 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp.

 

Bản tin trái phiếu (25.03- 29.03.2019) - Lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trở lại.

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN bơm ròng 32.600 tỷ đồng qua kênh tín phiếu. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 4.900 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất vẫn ở mức 3%) trong khi có 37.500 tỷ đồng đáo hạn trong tuần. Trái ngược với kênh tín phiếu, NHNN đã hút ròng 1.094 tỷ đồng qua kênh OMO. Tổng hợp 2 kênh OMO và tín phiếu, NHNN ở vị thế bơm ròng 31.506 tỷ đồng trong tuần qua.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần qua có mức tăng tương đối mạnh. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm tăng 1%, từ mức 3,15% lên 4,15%/năm. Kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng tăng lần lượt từ mức 3,2% và 3,4%, cùng đạt mức 4,25%/năm. Áp lực cân đối nguồn nhằm đảo bảo tỷ lệ dữ trữ bắt buộc trong tuần cuối tháng tại các ngân hàng là một trong những nguyên nhân đẩy lãi suất liên ngân hàng bật tăng mạnh trở lại.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

So với tuần trước đó, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 23 đồng trong tuần qua, từ mức 22.957 VND/USD lên mức 22.980 VND/USD. Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm 13 đồng từ 23.202 VND/USD xuống 23.189 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.250 tỷ, 2.250 tỷ và 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 7 năm không có lượng trúng thầu nào. Kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 30 năm có tỷ lệ trúng thầu tương ứng 34,7%; 77,8% và 58%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 22.537 tỷ đồng – tăng 12,69% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua cũng tăng 14,93%, giá trị giao dịch ở mức 33.505 tỷ đồng. Trên thị trường thế giới, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Thái Lan, Indonesia có xu hướng tăng nhẹ lần lượt 0,01%; 0,02%. Ngược lại, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Malaysia, Trung Quốc cùng giảm 0,04%; đặc biệt lợi suất TPCP 10 năm của Philipines giảm mạnh 0,38% xuống còn 5,6%/năm.

Bản tin trái phiếu (18.03- 22.03.2019) - Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh.

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN hút ròng 4.859 tỷ đồng qua kênh OMO. Cụ thể, đã có 7.588 tỷ đồng hút về trong khi có 2.728 tỷ đồng được bơm mới. Ở kênh tín phiếu, NHNN phát hành mới 37.500 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày với mức lãi suất vẫn ở mức 3%) trong khi có 17.000 tỷ đồng đáo hạn trong tuần,. Như vậy, lượng hút ròng qua kênh tín phiếu đạt 20.500 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần qua có mức giảm tương đối mạnh. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm giảm 0,4% từ mức 3,55% xuống 3,15%. Kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng giảm lần lượt từ mức 3,45% và 3,65% xuống còn 3,3% và 3,4%. Xu hướng giảm của lãi suất liên ngân hàng có thể sẽ duy trì trong các tuần sắp tới và giảm về mức trung bình quanh 3%/năm đối với tất cả các kỳ hạn.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

So với tuần trước đó, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng nhẹ 5 đồng trong tuần qua, từ mức 22.952 VND/USD lên mức 22.957 VND/USD. Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giữ nguyên ở mức 23.202 VND/USD so với thời điểm cuối tuần trước đó.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại bốn loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho bốn loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng. Chỉ có 200 tỷ đồng kỳ hạn 20 năm trúng thầu.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 20.000 tỷ đồng – tăng 8,52% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua cũng tăng 18,26%, giá trị giao dịch ở mức 29.153 tỷ đồng. Trên thị trường thế giới, lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Myanmar Trung Quốc đều chung xu hướng giảm nhẹ lần lượt 0,12%; 0,17%; 0,22%; 0,04% và 0,04%.

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn