Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Ban tin trai phieu tuan so 27 tuan tu 02.07.2018 - 06.07.2018

§  NHNN bơm ròng 9.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng tăng trong tuần.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm và 20 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 26 tuan tu 25.06.2018 - 29.06.2018

§  NHNN không có hoạt động phát hành tín phiếu mới trong tuần.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng giảm khá mạnh.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm, 15 năm và 20 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm và 10 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 25 tuan tu 18.06.2018 - 22.06.2018

§  NHNN hút ròng 10.999,8 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng giảm khá mạnh.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng mạnh so với tuần trước đó.

§  Phiên đấu thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm hấp dẫn các nhà đầu tư.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng giảm đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 24 tuan tu 11.06.2018 - 15.06.2018

§  NHNN hút ròng 19.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng giảm mạnh.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu thành công đối với kỳ hạn 20 năm.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

Ban tin trai phieu tuan so 23 tuan tu 04.06.2018 - 08.06.2018

§  NHNN bơm ròng 36.740 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàng xu hướng giảm nhẹ đối với kỳ hạn qua đêm và 2 tuần.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM giảm mạnh so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu thành công đối với kỳ hạn 10 năm.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, và 5 năm.

BVSC- Ban tin trai phieu tuan so 22 tuan tu 28.05.2018 - 01.06.2018 (Repaired)

§  NHNN bơm ròng 1.700 tỷ đồng qua kênh tín phiếu.

§  Lãi suất liên ngân hàngxu hướng tăng nhẹ.

§  Tỷ giá giao dịch tại các NHTM tăng mạnh so với tuần trước đó.

§  KBNN gọi thầu không thành công.

§  Lợi suất TPCP trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng đối với các loại kỳ hạn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm và 15 năm.

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn