Ngày phát hành Tổ chức phát hành Kì hạn (Năm) GT chào thầu (tỷ VNĐ) GT đấu thầu (tỷ VNĐ) GT trúng thầu(tỷ VNĐ) Tỷ lệ trúng thầu(%) LS trần (%) LS trần đấu thầu (%) LS trúng thầu (%) Số ĐV tỷ giá
28/02/2013 VDB 2 1,000 1,680 100 0 0 9.40 - 10.50 9.45 6
28/02/2013 VDB 3 1,000 1,530 150 0 0 9.25 - 10.80 9.50 6
28/02/2013 VDB 5 1,000 350 110 0 0 9.45 - 10.70 9.45 4
28/02/2013 VDB 10 1,000 670 185 0 0 9.40 - 9.75 9.40 3
27/02/2013 NHCSXH 3 500 1,510 200 0 0 9.69 - 10.70 9.79 6
27/02/2013 NHCSXH 5 500 660 0 0 0 10.4 - 11.7 0.00 3
26/02/2013 KBNN 2 2,000 8,970 2,000 1 0 8 - 10.5 8.30 23
26/02/2013 KBNN 3 3,000 5,750 3,000 1 0 8.2 - 10.2 8.53 19
26/02/2013 KBNN 5 3,000 3,144 2,459 1 0 8.35 - 9.74 9.30 13
26/02/2013 KBNN 10 1,000 1,398 888 1 0 8.65 - 10.68 9.15 6
1 Tiếp
Thị trường thế giới
2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 15Y
VietNam 7.49 7.83 8.58 9.30 9.30 9.30
US 0.22 0.33 0.72 1.17 1.74 0.00
China 2.98 2.98 3.14 3.33 3.42 0.00
HongKong 0.18 0.18 0.33 0.51 0.86 1.13
Singapore 0.19 0.00 0.46 0.00 1.38 1.91
South Korea 2.50 2.47 2.53 0.00 2.74 0.00
Japan 0.12 0.13 0.22 0.33 0.57 0.95
Malaysia 2.97 2.95 3.15 3.32 3.37 3.60
Philippine 2.17 2.49 2.92 3.17 3.43 0.00
Thailand 2.73 2.74 3.12 3.24 3.36 3.54
Indonesia 4.17 4.37 4.48 4.96 5.28 5.60
EU 0.00 0.05 0.33 0.00 0.69 1.24
 
 
 
 
Đồ thị
Quốc gia
Thời gian
Kì hạn
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn