Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam năm 1999 với cổ đông sáng lập là Tập đoàn Bảo Việt. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, trái phiếu, tư vấn đầu tư, bảo lãnh phát hành.Trong 6 tháng đầu năm 2018, BVS đứng vị trí thứ 2 về thị phần môi giới trái phiếu trên HOSE với 3,91%, và thứ 10 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE với 2,83%.

Mã CK: BVS Nhóm ngành: Tài chính Khuyến nghị: ---
Địa chỉ: Tầng 2 & 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo,, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Ngành: Dịch vụ tài chính Giá mục tiêu: ---
Điện thoại: +84 (24) 39288888 Website: www.bvsc.com.vn Discount/Premium: ---
Thông tin tài chính

Giá hiện tại(VND) 13,000

Market cap( (tỷ) VND) 939

KL CP lưu hành 72,218,737

Beta 0

Giá trị công ty 23,940.16

% Nước ngoài nắm giữ 29.82

%SLCP giao dịch tự do 25,276,558

P/E 4 quý gần nhất 7.87

P/E dự báo 7.01

P/B 0.54

Cổ tức/Thị giá 4.24%

 
 
 
Biểu đồ giá
Bắt đầu Kết thúc Thời gian Index
18/12/2006 Y HNX
 
 
 
Thay đổi

1 ngày -0.05%

1 tháng -0.03%

3 tháng 0.28%

6 tháng 0.17%

52 Tuần -0.14%

 
 
 
KLGD trung bình

1 tháng 36,061.00

3 tháng 37,867.48

6 tháng 57,204.92

52 Tuần 51,135.69

 
 
 
Thông tin cổ đông
Cổ đông SL cổ phiếu Tỷ lệ
Tập đoàn Bảo Việt 43,281,193 59.92%
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) 3,628,300 5.02%
PYN Fund Elite (Non-UCITS) 3,021,000 4.18%
Société Générale 2,448,000 3.39%
Korea Investment & Securities Co., Ltd 2,150,330 2.98%
Sở hữu nhà nước
Sở hữu nước ngoài
Sở hữu khác
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Tên Chức vụ SLCP SH Năm Học vị Kinh nghiệm
Nhữ Đình Hòa Thành viên HĐQT 109,500 1972 Cử nhân QTKD, Thạc sỹ Kế toán ---
Võ Hữu Tuấn Phó TGĐ 16,560 1974 Thạc sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng ---
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó TGĐ 4,000 --- Thạc sỹ tài chính ngân hàng, Cử nhân Tiếng Anh ---
Nguyễn Hồng Tuấn Chủ tịch HĐQT 26 --- --- ---
 
 
 

Thông tin nổi bật
BVSC chưa có nhận định về mã này
 
 
 
Tỷ lệ tăng trưởng(CAGR)
  1 năm 5 năm
Doanh thu 0.68% 0.22%
EBIT 0.62% 0.00%
EBITDA 0.58% 0.00%
LNST 0.20% ---
Tổng tài sản 0.19% ---
VCSH 0.10% ---
EPS 0.26% 0.09%
 
 
 
Z-score
Chỉ tiêu 20162017
Z-score 7.90 9.52
 
 
 

Phân tích cạnh tranh
BVSC chưa có nhận định về mã này
 
 
 
Báo cáo tài chính ĐVT: Triệu VND
Kết quả kinh doanh 20132014201520162017
Doanh thu
207,351305,344273,390275,739462,044
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
44,721108,68084,02499,887207,668
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
207,351305,344273,390275,739462,044
Chi phí hoạt động kinh doanh
(71,360)(114,437)(101,399)(102,566)(240,483)
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
135,990190,907171,991173,173221,561
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
85,818131,642120,325119,306152,423
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
85,818131,642116,105101,714122,445
Cân đối kế toán 20132014201520162017
Tài sản ngắn hạn
1,644,9291,688,3851,384,9541,342,2471,740,895
Tài sản dài hạn
147,765195,350282,873513,009458,059
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,792,6951,883,7351,667,8271,855,2552,198,954
Nợ phải trả
580,641542,529217,087307,093500,851
Nợ ngắn hạn
580,641542,529217,087307,093490,044
Nợ dài hạn
    10,807
Vốn chủ sở hữu
1,212,0541,341,2061,450,7401,548,1621,698,104
Lưu chuyển tiền tệ 20132014201520162017
1. Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
8,514,15831,017,3867,491,687  
8. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
(26,655)(11,741)   
Tiền chi khác
(36,277)(243,785)17,445(458,300)45,437
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
(1,298)(864)(1,603)(3,026)(2,480)
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
(7,529)419,423(1,185)(3,026)(2,447)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
(20,000) 29,151130,52767,435
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
(63,806)175,63845,411(330,799)110,425
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
534,918710,556448,757117,958228,383
Chỉ số tài chính 20132014201520162017
Tỷ suất thanh toán hiện thời
2.833.116.384.373.55
Tổng công nợ/Vốn CSH
0.480.400.150.200.29
Tổng công nợ/Tổng Tài sản
0.320.290.130.170.23
ROE %
7.3410.318.326.787.54
ROA %
5.167.166.545.776.04
Tỷ suất lợi nhuận gộp %
65.5862.5262.9162.8047.95
Tỷ suất EBITDA %
41.6044.4841.3740.0430.30
Tỷ suất EBIT %
41.6043.1740.5939.2930.30
Tỷ suất lợi nhuận thuần %
41.3943.1142.4736.8926.50
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Môi giới và dịch vụ khách hàng 74.01%
Đầu tư tài sản tài chính 23.85%
Tư vấn tài chính và các bộ phận khác 2.14%
 
 
 
Lịch sử tăng vốn và cổ tức
Ngày thông báo Ngày thực hiện Loại hình SLCP SH
21/01/2008 25/02/2008 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
13/07/2018 09/08/2018 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
02/03/2007 10/04/2007 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
06/09/2007 10/10/2007 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
13/05/2008 05/06/2008 Trả cổ tức bằng tiền mặt 0
 
 
 
So sánh doanh nghiệp cùng ngành
Công ty Vốn hóa
(Triệu VND)
P/E PEG P/B ROE ROA Tăng trưởng doanh thu Tăng trưởng lợi nhuận Đòn bẩy tài chính
 
 
 
Nhận định BVSC
BVSC chưa có nhận định về mã này
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn