Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 16/07/2018 13:32 Giá cuối phiên 16,300   Thay đổi -2.98%   Khối lượng giao dịch 955  

 

Các chỉ số chính

  Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
83,716135,614112,984129,730125,935
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
46,29564,00752,52244,84549,878
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
83,716135,614112,984129,730125,935
Chi phí hoạt động kinh doanh
-34,736-76,453-60,007-69,198-72,431
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
48,97959,16152,97760,53253,504
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
31,54544,11531,26945,91235,267
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
25,75835,29024,57736,32328,863
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,800,4871,855,4081,950,1522,102,9305,670,640
Nợ phải trả
226,567230,566295,332405,0993,934,617
Nợ ngắn hạn
226,567224,714287,636394,4463,922,930
Nợ dài hạn
 5,8537,69610,65311,686
Vốn chủ sở hữu
1,573,9201,624,8421,654,8191,697,8301,736,024
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-2,870,687-1,558,217-2,507,179-4,113,721-1,711,320
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
 -97-31-382-690
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-68,853-16,74435,672222,831-68,573
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
262,818-53,495-15,186-143,0703,426,466
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
380,776327,281312,095169,0243,654,850
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn