Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 19/09/2018 07:17 Giá cuối phiên 15,300   Thay đổi -0.65%   Khối lượng giao dịch 9,100  

 

Các chỉ số chính

  Q2 2017Q3 2017Q4 2017Q1 2018Q2 2018
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
135,614112,984129,730125,935133,302
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
64,00752,52244,84549,87845,651
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
135,614112,984129,730125,935133,302
Chi phí hoạt động kinh doanh
-76,453-60,007-69,198-72,431-83,213
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
59,16152,97760,53253,50450,089
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
44,11531,26945,91235,26733,352
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
35,29024,57736,32328,86326,734
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,855,4081,950,1522,102,9305,670,6403,854,404
Nợ phải trả
230,566295,332405,0993,934,6172,103,829
Nợ ngắn hạn
224,714287,636394,4463,922,9301,792,319
Nợ dài hạn
5,8537,69610,65311,686311,510
Vốn chủ sở hữu
1,624,8421,654,8191,697,8301,736,0241,750,575
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-1,558,217-2,507,179-4,113,721-1,711,320-4,697,871
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-97-31-382-690-65
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-16,74435,672222,831-68,573272,725
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-53,495-15,186-143,0703,426,466-1,889,831
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
327,281312,095169,0243,654,8501,395,388
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn