Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/03/2019 02:20 Giá cuối phiên 12,800   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 24,020  

 

Các chỉ số chính

  Q4 2017Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2018
Kết quả kinh doanh (triệu VND)      
Doanh thu
129,730125,935133,302120,105144,368
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán
44,84549,87845,65137,97738,083
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh
129,730125,935133,302120,105144,368
Chi phí hoạt động kinh doanh
-69,198-72,431-83,213-70,056-95,396
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh
60,53253,50450,08950,04848,972
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
45,91235,26733,35231,72821,882
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
36,32328,86326,73427,29720,363
Cân đối kế toán (triệu VND)      
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,102,9305,670,6403,854,4043,281,9952,927,028
Nợ phải trả
405,0993,934,6172,103,8291,553,0671,235,151
Nợ ngắn hạn
394,4463,922,9301,792,3191,235,693914,489
Nợ dài hạn
10,65311,686311,510317,374320,662
Vốn chủ sở hữu
1,697,8301,736,0241,750,5751,728,9281,691,877
Lưu chuyển tiền tệ (triệu VND)      
13. Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán
-4,113,721-1,711,320-4,697,871-5,471,174-5,726,856
Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư
-382-690-65-70-4,585
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
222,831-68,573272,725-111,083187,326
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-143,0703,426,466-1,889,831-532,758-548,289
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ
169,0243,654,8501,395,3881,014,138465,849
Dữ liệu cổ phiếu (triệu VND)      

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn