BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
19.50       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 14:52 28/06/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 19,600   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,794   P/E 13.07   KH Doanh thu (Triệu VND) 314,000
Thấp nhất 52W (VND) 12,400   Beta -0.55   P/B 0.89   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 97,600
KLTB 10 phiên(CP) 37,588   EPS cơ bản (VND) 1,492   Cổ tức/Thị giá (%) 0.00%   KH Cổ tức (%) 7
Thống kê:  Từ ngày:
Đến ngày:
Đơn vị giá: Nghìn đồng
Ngày Giá %Thay đổi KLGD ròng GTGD ròng Khối lượng Mua Giá trị mua Khối lượng Bán Giá trị bán Room còn lại
27/06/2017 19.50 0.00 9,400 182,430,000 9,400 182,430,000 0 0 14,680,967
26/06/2017 19.50 1.04 10,300 199,380,000 10,700 206,980,000 400 7,600,000 14,690,367
23/06/2017 19.30 4.89 16,100 314,970,000 31,400 605,940,000 15,300 290,970,000 14,701,067
22/06/2017 18.40 0.55 1,000 18,430,000 1,000 18,430,000 0 0 14,732,467
21/06/2017 18.30 -0.54 4,100 74,720,000 4,100 74,720,000 0 0 14,732,567
20/06/2017 18.40 -0.54 6,000 110,890,000 6,000 110,890,000 0 0 14,734,967
19/06/2017 18.50 1.09 13,500 248,850,000 14,400 265,390,000 900 16,540,000 14,740,967
14/06/2017 18.40 0.00 31,600 581,660,000 31,600 581,660,000 0 0 14,800,167
13/06/2017 18.40 1.10 26,600 486,530,000 26,700 488,340,000 100 1,810,000 14,831,567
12/06/2017 18.20 0.00 1,600 29,030,000 1,600 29,030,000 0 0 14,858,267
08/06/2017 18.20 -0.55 30,000 550,640,000 30,000 550,640,000 0 0 14,853,067
07/06/2017 18.30 2.81 19,200 353,570,000 32,200 587,570,000 13,000 234,000,000 14,877,167
05/06/2017 17.90 -2.19 10,200 184,510,000 16,100 291,360,000 5,900 106,850,000 14,920,467
02/06/2017 18.30 -2.14 39,000 717,090,000 39,000 717,090,000 0 0 14,936,567
01/06/2017 18.70 0.00 6,000 112,230,000 6,000 112,230,000 0 0 14,957,567
31/05/2017 18.70 -0.53 45,410 843,697,000 45,410 843,697,000 0 0 14,949,567
25/05/2017 18.70 0.00 30,300 567,350,000 30,300 567,350,000 0 0 15,061,477
24/05/2017 18.70 0.00 25,100 469,290,000 26,200 489,560,000 1,100 20,270,000 15,088,777
23/05/2017 18.70 1.63 5,620 1,042,980,000 5,960 1,106,160,000 340 63,180,000 1,511,418
22/05/2017 18.40 1.66 46,000 854,890,000 49,000 910,690,000 3,000 55,800,000 15,160,577
Đang xem 1 đến 20 trong tổng số 49 mục
1

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn