BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
16.00       -0.20(-1.23%)
Cập nhật lúc 14:54 20/01/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 18,400   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 20,957   P/E 11.34   KH Doanh thu (Triệu VND) 314,000
Thấp nhất 52W (VND) 10,900   Beta 0.59   P/B 0.76   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 97,600
KLTB 10 phiên(CP) 30,852   EPS cơ bản (VND) 1,411   Cổ tức/Thị giá (%) 3.83%   KH Cổ tức (%) 7
Thống kê:  Từ ngày:
Đến ngày:
Đơn vị giá: Nghìn đồng
Ngày Giá %Thay đổi KLGD ròng GTGD ròng Khối lượng Mua Giá trị mua Khối lượng Bán Giá trị bán Room còn lại
20/01/2017 16.00 -1.23 200 3,210,000 200 3,210,000 0 0 16,106,967
19/01/2017 16.20 -0.61 5,800 93,960,000 5,900 95,570,000 100 1,610,000 16,101,867
18/01/2017 16.30 1.88 15,000 243,450,000 15,100 245,100,000 100 1,650,000 16,107,767
17/01/2017 16.00 -1.84 23,200 375,730,000 28,500 461,950,000 5,300 86,220,000 16,098,367
16/01/2017 16.30 0.00 33,100 539,530,000 33,100 539,530,000 0 0 16,124,867
13/01/2017 16.30 0.00 -4,400 -65,320,000 20,100 325,170,000 24,500 390,490,000 16,157,767
12/01/2017 16.30 0.00 13,800 225,440,000 15,800 257,540,000 2,000 32,100,000 16,177,867
11/01/2017 16.30 0.00 10,300 167,590,000 10,500 170,850,000 200 3,260,000 16,086,367
10/01/2017 16.30 0.62 11,800 192,130,000 11,800 192,130,000 0 0 16,096,867
09/01/2017 16.20 -0.61 -102,100 -1,499,060,000 5,200 84,250,000 107,300 1,583,310,000 16,108,667
06/01/2017 16.30 0.00 10,000 163,000,000 10,000 163,000,000 0 0 16,113,773
05/01/2017 16.30 0.62 8,500 137,750,000 8,500 137,750,000 0 0 16,116,773
04/01/2017 16.20 -0.61 32,106 517,826,000 32,200 519,330,000 94 1,504,000 16,122,573
03/01/2017 16.30 -0.61 25,200 410,770,000 32,200 524,870,000 7,000 114,100,000 16,154,773
30/12/2016 16.40 -0.61 3,300 53,970,000 6,000 98,250,000 2,700 44,280,000 16,163,973
29/12/2016 16.50 0.00 0 0 0 0 0 0 16,169,973
28/12/2016 16.50 1.85 31,634 518,184,000 54,634 896,084,000 23,000 377,900,000 16,169,973
27/12/2016 16.20 1.89 78,900 1,266,010,000 78,900 1,266,010,000 0 0 16,224,607
26/12/2016 15.90 0.00 20,000 317,010,000 20,000 317,010,000 0 0 16,303,507
23/12/2016 15.90 -0.62 35,100 558,090,000 35,100 558,090,000 0 0 16,321,507
Đang xem 1 đến 20 trong tổng số 64 mục
1

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn