BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
16.30       -0.50(-2.98%)
Cập nhật lúc 13:28 16/07/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 22,654   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 24,038   P/E 9.70   KH Doanh thu (Triệu VND) 324,000
Thấp nhất 52W (VND) 15,111   Beta 0.37   P/B 0.70   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 102,000
KLTB 10 phiên(CP) 5,012   EPS cơ bản (VND) 1,732   Cổ tức/Thị giá (%) 3.83%   KH Cổ tức (%) 7
Thống kê:  Từ ngày:
Đến ngày:
Đơn vị giá: Nghìn đồng
Ngày Giá %Thay đổi KLGD ròng GTGD ròng Khối lượng Mua Giá trị mua Khối lượng Bán Giá trị bán Room còn lại
13/07/2018 16.80 0.00 3,000 50,400,000 3,000 50,400,000 0 0 13,559,097
12/07/2018 17.50 4.17 1,100 19,300,000 1,100 19,300,000 0 0 13,561,697
11/07/2018 16.80 -0.59 2,300 39,260,000 3,300 55,420,000 1,000 16,160,000 13,562,797
10/07/2018 16.90 0.00 300 4,990,000 700 11,750,000 400 6,760,000 13,564,097
09/07/2018 16.90 0.00 0 0 0 0 0 0 13,562,397
06/07/2018 16.90 1.20 3,100 51,860,000 5,100 85,510,000 2,000 33,650,000 13,560,897
05/07/2018 16.70 5.03 7,100 118,410,000 9,500 156,330,000 2,400 37,920,000 13,565,997
04/07/2018 15.90 0.00 5,500 87,050,000 7,000 110,900,000 1,500 23,850,000 13,569,497
03/07/2018 15.90 -3.64 0 0 0 0 0 0 13,576,497
02/07/2018 16.50 -1.20 4,000 66,620,000 10,000 165,620,000 6,000 99,000,000 13,576,497
29/06/2018 16.70 0.00 1,000 16,700,000 1,000 16,700,000 0 0 13,586,497
28/06/2018 16.70 0.00 12,100 200,770,000 12,100 200,770,000 0 0 13,587,497
27/06/2018 16.70 -0.60 2,200 36,740,000 2,200 36,740,000 0 0 13,598,597
26/06/2018 16.80 -0.59 1,000 16,800,000 1,000 16,800,000 0 0 13,598,497
25/06/2018 16.90 1.20 6,000 100,790,000 7,000 117,490,000 1,000 16,700,000 13,591,797
22/06/2018 16.70 -0.60 7,700 128,260,000 10,000 165,060,000 2,300 36,800,000 13,596,977
21/06/2018 16.80 -1.18 -3,600 -57,910,000 4,100 68,880,000 7,700 126,790,000 13,600,777
20/06/2018 17.00 6.25 -1,820 139,470,000 0 168,220,000 1,820 28,750,000 13,604,877
19/06/2018 16.00 -5.33 -2,200 -34,480,000 4,000 64,000,000 6,200 98,480,000 13,592,877
18/06/2018 16.90 0.00 2,100 35,490,000 2,100 35,490,000 0 0 13,596,077
Đang xem 1 đến 20 trong tổng số 62 mục
1

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn