BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
16.40       0.40(2.50%)
Cập nhật lúc 14:55 24/03/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 18,400   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,436   P/E 11.73   KH Doanh thu (Triệu VND) 314,000
Thấp nhất 52W (VND) 12,100   Beta -0.23   P/B 0.77   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 97,600
KLTB 10 phiên(CP) 117,444   EPS cơ bản (VND) 1,398   Cổ tức/Thị giá (%) 3.83%   KH Cổ tức (%) 7
Thống kê:  Từ ngày:
Đến ngày:
Đơn vị giá: Nghìn đồng
Ngày Giá %Thay đổi KLGD ròng GTGD ròng Khối lượng Mua Giá trị mua Khối lượng Bán Giá trị bán Room còn lại
24/03/2017 16.40 2.50 1,110 180,920,000 4,020 654,860,000 2,910 473,940,000 1,620,156
23/03/2017 16.00 -1.84 -8,100 -128,680,000 10,100 163,540,000 18,200 292,220,000 16,098,157
22/03/2017 16.30 -0.61 2,500 43,020,000,000,000 37,500 610,850,000,000,000 35,000 567,830,000,000,000 15,933,657
21/03/2017 16.40 -1.20 -35,200 -574,170,000,000,000 118,500 1,938,920,000,000,000 153,700 2,513,090,000,000,000 15,904,557
20/03/2017 16.60 -1.78 -158,300 -2,592,010,000 43,700 726,230,000 202,000 3,318,240,000 15,640,957
17/03/2017 16.90 2.42 -81,800 -1,334,460,000 65,800 1,102,340,000 147,600 2,436,800,000 15,681,657
16/03/2017 16.50 -1.79 -135,600 -2,218,410,000 128,000 2,100,270,000 263,600 4,318,680,000 15,712,657
15/03/2017 16.80 0.60 14,600 244,670,000 17,600 295,070,000 3,000 50,400,000 15,831,657
14/03/2017 16.70 0.60 6,000 103,170,000 40,800 679,450,000 34,800 576,280,000 15,818,857
13/03/2017 16.60 -0.60 5,100 84,660,000 14,100 234,960,000 9,000 150,300,000 15,828,057
10/03/2017 16.70 0.00 2,300 38,590,000 32,700 543,110,000 30,400 504,520,000 15,799,057
09/03/2017 16.70 0.00 -2,200 -34,650,000 29,400 493,070,000 31,600 527,720,000 15,722,757
08/03/2017 16.70 -2.34 -16,000 -267,180,000 27,100 452,590,000 43,100 719,770,000 15,752,157
07/03/2017 17.10 -0.58 -10,300 -169,650,000 98,700 1,663,080,000 109,000 1,832,730,000 15,779,257
06/03/2017 17.20 0.00 13,600 231,320,000 13,600 231,320,000 0 0 15,877,957
03/03/2017 17.20 1.78 31,400 532,670,000 31,400 532,670,000 0 0 15,891,557
02/03/2017 16.90 -1.74 11,100 187,640,000 11,100 187,640,000 0 0 15,922,957
01/03/2017 17.20 0.00 20,300 347,200,000 20,300 347,200,000 0 0 15,933,857
28/02/2017 17.20 0.00 9,000 154,700,000 9,000 154,700,000 0 0 15,954,157
27/02/2017 17.20 -1.71 65,300 1,128,950,000 65,500 1,132,350,000 200 3,400,000 15,954,657
Đang xem 1 đến 20 trong tổng số 59 mục
1

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn