BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
19.50       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 14:52 28/06/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 19,600   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,794   P/E 13.07   KH Doanh thu (Triệu VND) 314,000
Thấp nhất 52W (VND) 12,400   Beta -0.55   P/B 0.89   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 97,600
KLTB 10 phiên(CP) 37,588   EPS cơ bản (VND) 1,492   Cổ tức/Thị giá (%) 0.00%   KH Cổ tức (%) 7
Đơn vị giá: Nghìn đồng
Ngày Giá tham chiếu Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá bình quân Giá điều chỉnh %Thay đổi KL khớp lệnh GT khớp lệnh KL thỏa thuận GT thỏa thuận KLGD tổng cộng
27/06/2017 19.5 19.50 19.50 19.50 19.20 19.30 19.50 0.00% 22,582 436,451,600 0 0 22,582
26/06/2017 19.3 19.30 19.50 19.60 19.00 19.38 19.50 +1.04% 38,006 736,584,600 0 0 38,006
23/06/2017 18.4 18.50 19.30 19.60 18.50 19.04 19.30 +4.89% 83,168 1,584,304,600 0 0 83,168
22/06/2017 18.3 18.40 18.40 18.60 18.20 18.45 18.40 +0.55% 56,082 1,034,432,600 0 0 56,082
21/06/2017 18.4 18.30 18.30 18.40 18.20 18.26 18.30 -0.54% 44,800 818,000,000 0 0 26,796
20/06/2017 18.5 18.40 18.40 18.50 18.30 18.41 18.40 -0.54% 26,796 493,216,800 0 0 26,796
19/06/2017 18.3 18.20 18.50 18.50 18.20 18.42 18.50 +1.09% 20,460 376,838,000 0 0 20,460
14/06/2017 18.4 18.60 18.40 18.60 18.00 18.27 18.40 0.00% 58,800 1,075,030,000 0 0 0
13/06/2017 18.2 18.10 18.40 18.50 17.70 18.25 18.40 +1.10% 59,000 1,076,990,000 0 0 0
12/06/2017 18.2 18.30 18.20 18.40 17.70 17.93 18.20 0.00% 24,080 431,874,000 0 0 0
08/06/2017 18.3 18.60 18.20 18.60 18.20 18.36 18.20 -0.55% 36,200 664,190,000 0 0 0
07/06/2017 17.8 17.80 18.30 18.40 17.70 18.08 18.30 +2.81% 59,300 1,073,025,000 10 16,100 0
05/06/2017 18.3 18.50 17.90 18.50 17.90 18.15 17.90 -2.19% 39,800 719,000,000 500 16,500 4,480
02/06/2017 18.7 18.40 18.30 18.50 18.00 18.35 18.30 -2.14% 69,610 1,277,000,000 0 0 6,961
01/06/2017 18.7 19.00 18.70 19.00 18.70 18.70 18.70 0.00% 6,000 112,000,000 0 0 600
31/05/2017 18.8 18.50 18.70 18.80 18.20 18.50 18.70 -0.53% 59,420 1,101,000,000 8 17,000 5,950
25/05/2017 18.7 18.70 18.70 19.00 18.60 18.72 18.70 0.00% 63,209 1,183,000,000 0 0 6,321
24/05/2017 18.7 18.70 18.70 19.10 18.20 18.58 18.70 0.00% 114,780 2,134,000,000 0 0 11,478
23/05/2017 18.4 19.00 18.70 19.00 18.20 18.54 18.70 +1.63% 73,720 1,367,000,000 2 16,600 7,374
22/05/2017 18.1 18.50 18.40 18.80 18.30 18.57 18.40 +1.66% 177,640 3,298,000,000 0 0 17,764
Đang xem 1 đến 20 trong tổng số 107 mục
1

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn