BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
16.70       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 14:54 24/04/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 18,400   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,433   P/E 11.86   KH Doanh thu (Triệu VND) 314,000
Thấp nhất 52W (VND) 12,100   Beta -0.06   P/B 0.78   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 97,600
KLTB 10 phiên(CP) 99,069   EPS cơ bản (VND) 1,408   Cổ tức/Thị giá (%) 3.83%   KH Cổ tức (%) 7
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
59.92%
Sở hữu nước ngoài
27.44%
Sở hữu khác
12.64%
 
 
 
Tổng hợp giao dịch nội bộ
                       
5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017 4/2017
 
 
 
Giao dịch nội bộ
Không có kết quả nào được tìm thấy
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn