Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 29/06/2017 22:53 Giá cuối phiên 19,800   Thay đổi 300.00/1.54%   Khối lượng giao dịch 28,100  

 

Các cổ đông chính

Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày T.báo
Tập đoàn Bảo Việt --- 43,281,193 59.92% 01/04/2016
PYN Fund Elite (Non-UCITS) --- 3,021,000 4.18% 01/04/2016
Acadian Frontier Markets Equity Fund --- 1,659,800 2.30% 01/04/2016
Korea Investment & Securities Co., Ltd --- 1,153,030 1.60% 01/04/2016
HDC Vietnam Private Equity Fund --- 900,000 1.25% 01/04/2016
Nhữ Đình Hòa Thành viên HĐQT 109,500 0.15% 30/06/2016
Võ Hữu Tuấn Phó TGĐ 16,560 0.02% 30/06/2016
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó TGĐ 4,000 0.01% 30/06/2016

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn