Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 16/07/2018 13:34 Giá cuối phiên 16,300   Thay đổi -2.98%   Khối lượng giao dịch 955  

 

Các cổ đông chính
Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BVSC là 49%.

Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày T.báo
Tập đoàn Bảo Việt --- 43,281,193 59.92% 08/05/2017
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) --- 3,628,300 5.02% 02/03/2018
PYN Fund Elite (Non-UCITS) --- 3,021,000 4.18% 08/05/2017
Société Générale --- 2,448,000 3.39% 08/05/2017
Korea Investment & Securities Co., Ltd --- 2,150,330 2.98% 08/05/2017
Acadian Frontier Markets Equity Fund --- 1,659,800 2.30% 01/04/2016
Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) --- 1,293,300 1.79% 08/05/2017
Korean Teachers Credit Union --- 1,193,800 1.65% 08/05/2017
Fides Xin Zhao Private Investment Trust 1 --- 1,097,000 1.52% 08/05/2017
HDC Vietnam Private Equity Fund --- 970,000 1.34% 08/05/2017
Nhữ Đình Hòa Thành viên HĐQT 109,500 0.15% 31/12/2017
Võ Hữu Tuấn Phó TGĐ 16,560 0.02% 31/12/2017
Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó TGĐ 4,000 0.01% 31/12/2017
Nguyễn Hồng Tuấn Thành viên HĐQT 26 0.00% 31/12/2017

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn