Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/04/2017 20:17 Giá cuối phiên 16,700   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 35,840  

 

Báo cáo theo quý/năm

Kết quả kinh doanh
Cân đối kế toán
Lưu chuyển tiền tệ
 
 
  • Doanh thu
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp
  • Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
  • Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế
  • Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Danh sách báo cáo

BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CBTT báo cáo BCTC quý 4 năm 2016
BVSC - Công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2016
BVSC - Báo cáo tài chính Quý II/2016
BVSC - Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
1 Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn