Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVS_HNX) 24/04/2017 20:17 Giá cuối phiên 16,700   Thay đổi 0.00%   Khối lượng giao dịch 35,840  

 

Các giao dịch của cổ đông
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần
13/03/2012 Nhữ Đình Hòa Thành viên HĐQT Mua 9,500
03/03/2010 Võ Hữu Tuấn Phó TGĐ Bán 33,120
27/02/2010 Nhữ Đình Hòa Thành viên HĐQT Bán 15,200
01/01/0001 Tập đoàn Bảo Việt --- 9,014,850

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3928 8080

Fax: (84-4) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn