FTS - HOSE : Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Factsheet
      
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 17,200   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 15,625   P/E 8.98   KH Doanh thu (Triệu VND) 260,000
Thấp nhất 52W (VND) 10,900   Beta 0.70   P/B 1.04   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 135,000
KLTB 10 phiên(CP) 115,909   EPS cơ bản (VND) 1,803   Cổ tức/Thị giá (%) ---   KH Cổ tức (%) 5
Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS) được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng theo theo giấy phép số 59/UBCK-GP của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 13/07/2007. FTS kinh doanh tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ chứng khoán liên quan, bao gồm: Môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, giao dịch độc quyền, lưu ký chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong năm 2016, FTS nằm ở Top 10 trong mảng môi giới cổ phiếu thị trường UPCOM trên sàn HNX và ở lĩnh vực môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE.
Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 99,376,952
KL CP lưu hành (CP) 99,376,468
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 993,769.52
Vốn hóa (Tỷ VND) 1,609,898.78
Ngày giao dịch đầu tiên 13/01/2017
Room còn lại(CP) ---
 
Tổ chức tư vấn niêm yết
Giá niêm yết lần đầu (VND) 18,000
Số lượng nhân viên 228
Địa chỉ Số 52 Đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi,, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Điện thoại +84 (24) 37737070
Website www.fpts.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 260,000 121.73
LNTT (Triệu VND) 168,750 129.12
LNST (Triệu VND) 135,000 132.75
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
0.00%
Sở hữu nước ngoài
22.05%
Sở hữu khác
77.95%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 9.0
Lợi nhuận biên 56.6%
PB 1.0
Nợ/VCSH 0.2
P/S 5.1
TT LNST 22.3%
ROE 12.0%
TT doanh thu 13.2%
ROA 10.9%
TT EPS 11.2%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
FTS % % % % %
SSI -4% -6% 22% 2% -3%
VCI % % % % %
HCM -2% -6% 21% 12% 20%
VND -7% -8% 6% -8% -14%
MBS % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch HĐQT 3.27%
Nguyễn Văn Trung Thành viên HĐQT 1.71%
Đỗ Sơn Giang Thành viên HĐQT 0.23%
Nguyễn Khắc Thành Thành viên HĐQT 0.13%
Nguyễn Thị Thu Hương Kế toán trưởng 0.09%
Nguyễn Thị Phương Thành viên BKS 0.05%
Đỗ Thị Hương Trưởng BKS 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Công ty Cổ phần FPT 18,069,331 18.18%
SBI Financial Services Company Limited 18,069,331 18.18%
Nguyễn Điệp Tùng 3,249,999 3.27%
Nguyễn Văn Trung 1,698,795 1.71%
Đỗ Sơn Giang 226,688 0.23%
Nguyễn Khắc Thành 131,411 0.13%
Nguyễn Thị Thu Hương 90,344 0.09%
Nguyễn Thị Phương 54,208 0.05%
Đỗ Thị Hương 16 0.00%
 
 
 
Công ty con và công ty liên kết
  Vốn góp Sở hữu
Công ty liên kết
Công ty Cổ phần FPT 0 0.00
Công ty Cổ phần FPT 0 0.00
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Trong năm 2016, FTS xếp thứ 7 trong mảng môi giới cổ phiếu thị trường UPCOM trên sàn HNX với 5,61% thị phần, và xếp thứ 10 ở lĩnh vực môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE với 3,65% thị phần.

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn