HCM - HOSE : Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Factsheet
66.30       3.30(5.24%)
Cập nhật lúc 17:22 22/01/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 66,400   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,542   P/E 15.46   KH Doanh thu (Triệu VND) 1,011,900
Thấp nhất 52W (VND) 26,071   Beta 1.14   P/B 3.07   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 361,100
KLTB 10 phiên(CP) 396,938   EPS cơ bản (VND) 4,281   Cổ tức/Thị giá (%) 0.91%   KH Cổ tức (%) 12

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HCM) được thành lập vào năm 2003 trên cơ sở hợp tác chiến lược và đầu tư của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HIFU) và Tập đoàn Dragon Capital của Anh Quốc. Công ty thừa hưởng những thế mạnh về chuyên môn và thế mạnh về tài chính của hai tổ chức này trong việc cung cấp các dịch vụ đầu tư tài chính chuyên nghiệp một cách toàn diện. HCM được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ năm 2009. Trong năm 2016, HCM chiếm 11.2% thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể chiếm 12,5% trên sàn HOSE, 6,8% trên sàn HNX và 5,6% trên sàn Upcom.

Thông tin cơ bản
KL CP niêm yết (CP) 129,756,758
KL CP lưu hành (CP) 129,570,368
Vốn điều lệ (Tỷ VND) 1,297,567.58
Vốn hóa (Tỷ VND) 8,577,558.36
Ngày giao dịch đầu tiên 19/05/2009
Room còn lại(CP) 54,116,177
 
Tổ chức tư vấn niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Giá niêm yết lần đầu (VND) 0
Số lượng nhân viên 679
Địa chỉ Lầu 1, 2, 3, Capital Place, 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại +84 (28) 38233299
Website www.hsc.com.vn
 
 
 
Kế hoạch kinh doanh
Chỉ tiêu Giá trị % hoàn thành kế hoạch
Doanh thu (Triệu VND) 1,011,900 151.95
LNTT (Triệu VND) 450,800 153.64
LNST (Triệu VND) 361,100 153.44
Cổ tức (%)
 
 
 
Cơ cấu sở hữu
Sở hữu nhà nước
28.90%
Sở hữu nước ngoài
58.00%
Sở hữu khác
13.10%
 
 
 
Tài chính
SS ngành SS ngành
PE 15.5
Lợi nhuận biên 36.0%
PB 3.1
Nợ/VCSH 1.4
P/S 5.6
TT LNST 81.9%
ROE 21.4%
TT doanh thu 86.8%
ROA 10.8%
TT EPS 78.9%
*Note:      Giá trị công ty      Giá trị ngành
 
 
 
Tỷ suất sinh lợi
  1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm
HCM -2% -6% 21% 12% 20%
SSI -4% -6% 22% 2% -3%
VCI % % % % %
VND -7% -8% 6% -8% -14%
SHS -10% -10% 47% 11% 7%
MBS % % % % %
 
 
 
Ban lãnh đạo và sở hữu
Họ tên Chức vụ Sở hữu
Johan Nyvene Thành viên HĐQT 0.39%
Phạm Nghiêm Xuân Bắc Thành viên HĐQT 0.22%
Trịnh Hoài Giang Thành viên HĐQT 0.10%
Lâm Hữu Hồ GĐ/GĐ điều hành/Các loại GĐ khác 0.06%
Lê Công Thiện Phó TGĐ 0.05%
Lê Anh Minh Phó Chủ tịch HĐQT 0.03%
Đỗ Hùng Việt Chủ tịch HĐQT 0.01%
Võ Văn Châu Trưởng BKS 0.01%
Đoàn Văn Hinh Thành viên BKS 0.00%
 
 
 
Các cổ đông lớn
Cổ đông Nắm giữ Tỷ lệ
Dragon Capital Markets Limited 39,278,810 30.27%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 37,500,000 28.90%
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Limited 8,529,776 6.57%
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII) 717,427 0.55%
Johan Nyvene 511,666 0.39%
Công ty Cổ phần Cộng Hưởng 450,442 0.35%
Phạm Nghiêm Xuân Bắc 290,000 0.22%
Trịnh Hoài Giang 123,665 0.10%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 103,510 0.08%
Lâm Hữu Hồ 83,853 0.06%
Lê Công Thiện 64,125 0.05%
Lê Anh Minh 43,968 0.03%
Đỗ Hùng Việt 17,968 0.01%
Võ Văn Châu 17,322 0.01%
Đoàn Văn Hinh 4,687 0.00%
 
 
 
Cơ cấu doanh thu
Bán hàng
Dịch vụ
HĐ xây dựng
 
 
 
Lịch sử tăng vốn
 
 
 
  • Trong năm 2016, HCM chiếm 11.2% thị phần môi giới trên thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể chiếm 12,5% trên sàn HOSE, 6,8% trên sàn HNX và 5,6% trên sàn Upcom.
  • Trong năm này, Công ty đạt 824 tỷ đồng doanh thu và 385 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đáng chú ý, doanh thu phí môi giới và dịch vụ đạt 349 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2015.

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn