BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
19.00       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 14:59 18/05/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 22,500   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 24,038   P/E 10.97   KH Doanh thu (Triệu VND) 324,000
Thấp nhất 52W (VND) 17,100   Beta 0.69   P/B 0.79   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 102,000
KLTB 10 phiên(CP) 66,265   EPS cơ bản (VND) 1,732   Cổ tức/Thị giá (%) 3.83%   KH Cổ tức (%) 7

Công cụ Phân tích kỹ thuật bao gồm đầy đủ các chức năng cần thiết cho phép nhà đầu tư có thể phân tích các cổ phiếu bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến.
