BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
13.00       0.00(0.00%)
Cập nhật lúc 15:00 12/12/2018
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 22,067   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 23,940   P/E 7.87   KH Doanh thu (Triệu VND) 504,000
Thấp nhất 52W (VND) 12,000   Beta 0.15   P/B 0.54   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 134,000
KLTB 10 phiên(CP) 32,650   EPS cơ bản (VND) 1,651   Cổ tức/Thị giá (%) 4.24%   KH Cổ tức (%) 7

Giao dịch cổ phiếu quỹ

                       
1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018 11/2018 12/2018

Thống kê giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngày Giao dịch KL đăng ký SLCP trước GD %KL đăng ký KLGD tích lũy KL còn lại Ngày hết hạn % SH còn lại  
23/11/2009 Mua 0 0 --- 10,100 16/11/2009 --- Đã xong

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn