BVS - HNX : Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt Factsheet
16.40       0.40(2.50%)
Cập nhật lúc 14:55 24/03/2017
1D  5D  3M  6M  1Y  10Y
Cao nhất 52W (VND) 18,400   Giá trị sổ sách/cổ phiếu (VND) 21,436   P/E 11.73   KH Doanh thu (Triệu VND) 314,000
Thấp nhất 52W (VND) 12,100   Beta -0.23   P/B 0.77   KH Lợi nhuận (Triệu VND) 97,600
KLTB 10 phiên(CP) 117,444   EPS cơ bản (VND) 1,398   Cổ tức/Thị giá (%) 3.83%   KH Cổ tức (%) 7

Giao dịch cổ phiếu quỹ

                       
4/2016 5/2016 6/2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 1/2017 2/2017 3/2017

Thống kê giao dịch cổ phiếu quỹ

Ngày Giao dịch KL đăng ký SLCP trước GD %KL đăng ký KLGD tích lũy KL còn lại Ngày hết hạn % SH còn lại  
23/11/2009 Mua 0 0 --- 10,100 16/11/2009 --- Đã xong

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3928 8080  -   Fax: (84-4) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 3914 6888  -   Fax: (84-8) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn