Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

 

Hội đồng quản trị

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

 
 

Ông NGUYỄN HỒNG TUẤN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 

Ông Nguyễn Hồng Tuấn, sinh năm 1969, tốt nghiệp chuyên ngành tín dụng của trường Cao cấp nghiệp vụ Ngân hàng; Đại học ngoại ngữ Hà Nội; khoa Luật Đại học KHXH&NV và Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại học Tây Thái Bình Dương – Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn đã có 23 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm và ngân hàng. Hiện ông đang giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

 
Ông Nguyễn Hồng Tuấn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên HÐQT nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/06/2017 
và được bầu làm Chủ tịch HĐQT BVSC từ ngày 29/11/2018.

 

 Ông LÊ VĂN BÌNH
Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Lê Văn Bình là thạc sỹ Quản trị kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Ông đã có nhiều năm giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, nay là Tập đoàn Bảo Việt và từng là Giám đốc kiểm toán nội bộ của Tập đoàn.
 

Ông Lê Văn Bình được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 bầu vào Hội đồng quản trị BVSC nhiệm kỳ 2015-2020 và là nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp ông gắn bó với BVSC với tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Với gần 15 năm là thành viên Hội đồng quản trị BVSC, ông đã có nhiều đóng góp cho quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

 
 

Ông NGUYỄN QUANG HƯNG
Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 

­Ông Nguyễn Quang Hưng, sinh năm 1974, tốt nghiệp Ðại học Kinh tế quốc dân; Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Học viện bảo hiểm Úc-Newzealand và Thạc sỹ quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân.Ông Nguyễn Quang Hưng đã có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm. Hiện ông đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt.

 

Ông Nguyễn Quang Hưng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên HÐQT nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 27/06/2017. ­

 


Ông NGUYỄN ANH TUẤN 

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 

Ông Nguyễn Anh Tuấn là Thạc sỹ Tài chính ngân hàng - Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý Pháp – Việt. Ông Nguyễn Anh Tuấn chính thức gia nhập Tập đoàn Bảo Việt từ năm 2001 và trải qua nhiều vị trí chủ chốt tại Tập đoàn như Phó Trưởng ban – Ban đầu tư chiến lược, phó Trưởng ban, Ban đầu tư dự án trực thuộc Khối đầu tư Tập đoàn. Hiện nay ông đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản lý hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời là Chủ tịch của Quỹ đầu tư BVFED.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bầu vào Hội đồng quản trị BVSC nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 12/5/2016.


 

Ông NHỮ ĐÌNH HÒA
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc


Ông Nhữ Đình Hòa là Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân, Thạc sỹ Kế toán - Đại học tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ. Ông là một trong những cán bộ đầu tiên của Tập đoàn Bảo Việt được điều động để đặt nền móng và xây dựng công ty từ năm 1999. Với bề dày hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực bảo hiểm và chứng khoán. Ông từng giữ các chức vụ chủ chốt tại BVSC như Trưởng phòng Giao dịch, Trưởng phòng Tư vấn và Đầu tư tự doanh, Phó Tổng giám đốc và Tổng Giám đốc công ty.

 

 

Ban Tổng Giám đốc

 

Ông NHỮ ĐÌNH HÒA
Tổng Giám đốc

Vui lòng tham khảo thông tin về Hội đồng Quản trị

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Phó Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, gia nhập BVSC từ tháng 5/2000 và là một trong những lớp cán bộ đầu tiên đặt nền móng xây dựng Công ty. Với bề dày hơn 15 năm gắn bó và phát triển cùng BVSC, bà đã đảm nhận vị trí quản lý nhiều mảng kinh doanh quan trọng của Công ty như: Trưởng phòng Giao Dịch và Trưởng phòng Tư Vấn. Cùng với vốn kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực chứng khoán, bà đã có nhiều đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng quan hệ khách hàng của BVSC trong hoạt động môi giới cũng như trực tiếp tham gia và chỉ đạo thực hiện thành công nhiều thương vụ mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn tài chính phát hành và niêm yết cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Ông VÕ HỮU TUẤN
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM
 

Ông Võ Hữu Tuấn gia nhập BVSC từ năm 2000 sau khi tốt nghiệp Đại học Sydney (UTS), Australia chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Với hơn 15 năm gắn bó với BVSC và trải qua các vị trí Trưởng phòng Giao dịch, Phó Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, ông Tuấn đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao thị phần giao dịch, mở rộng quan hệ khách hàng và phát triển mảng hợp tác quốc tế của BVSC. Hiện nay, với cương vị Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Ông đã và đang trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiều dự án quan trọng với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Ông đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của trường Đai học Applied Sciences, Northwestern, Thụy Sĩ.

 

 

Ban  Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

 


 

Ông VÕ HỮU TUẤN
Phó Tổng Giám đốc
Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM

Ông Võ Hữu Tuấn gia nhập BVSC từ năm 2000 sau khi tốt nghiệp Đại học Sydney (UTS), Australia chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Với hơn 15 năm gắn bó với BVSC và trải qua các vị trí Trưởng phòng Giao dịch, Phó Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, ông Tuấn đã có nhiều đóng góp trong việc nâng cao thị phần giao dịch, mở rộng quan hệ khách hàng và phát triển mảng hợp tác quốc tế của BVSC. Hiện nay, với cương vị Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Ông đã và đang trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiều dự án quan trọng với các đối tác lớn trong và ngoài nước. Ông đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng của trường Đai học Applied Sciences, Northwestern, Thụy Sĩ.

 

 

 


Ông HUỲNH THANH BÌNH
Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Ông Huỳnh Thanh Bình là Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng, gia nhập BVSC từ năm 2000. Trải qua nhiều năm giữ các vị trí quan trọng tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh vào năm 2007. Với cương vị Phó Giám đốc Chi nhánh ông có nhiều đóng góp cho công tác quản trị và điều hành cũng như góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của BVSC tại địa bàn TP.HCM.

 

 

 

 

 

 


Ông NGUYỄN VĂN KHÁNH
Phó giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Khánh gia nhập BVSC từ năm 2004, là thạc  sỹ  Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, cử  nhân Anh văn. Ông được xem là chuyên gia có nhiều kinh  nghiệm  trong  lĩnh vực tư vấn tài chính cho cả doanh  nghiệp  trong nước, doanh nghiệp liên doanh và doanh  nghiệp FDI. Ông đã trực tiếp thực hiện và điều hành nhiều dự án cổ phần hóa, thoái vốn cho nhiều DNNN, các dự án tư vấn tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn chuyển đổi doanh  nghiệp, phát hành chứng khoán, niêm yết chứng khoán. Với cương vị Phó Giám đốc Chi nhánh ông có nhiều đóng góp cho công tác quản trị và điều hành cũng như đẩy mạnh phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư của BVSC.  

 

 

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn