Tin BVSC
DVP: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021
ITD: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vào CTCP Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion
PET: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chuyên viên Ban KTNB
GCB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Từ ngày:
Đến ngày:
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn