Tin BVSC
HU1: Nhắc nhở không CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ
PGC: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT
TYA: Nghị quyết HĐQT về chức vụ và phân công trách nhiệm của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4
HDB: Quyết định của HĐQT về việc thành lập, thay đổi địa chỉ Chi nhánh
DHM: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020
Từ ngày:
Đến ngày:
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn