Tin BVSC
IPA: Nghị quyết Hội đồng quản trị
KDM: Nghị quyết Hội đồng quản trị
TGG: Thông báo mời họp và dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
SII: Nghị quyết HĐQT bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
DMC: Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Phó tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán
Từ ngày:
Đến ngày:
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn