Tin BVSC
HTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BSQ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BTR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026
HKP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
HLD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Từ ngày:
Đến ngày:
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn