Tin BVSC
DIG thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong tháng 1/2021 để bàn về vấn đề nhân sự HĐQT.
D2D: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
NHH: Nghị quyết HĐQT về việc báo cáo kết quả phát hành và phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết
GEX: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020
HAH: Nghị quyết HĐQT số 0212 ngày 03/12/2020
Từ ngày:
Đến ngày:
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn