Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 16.03.2020 đến 20.03.2020: Tỷ giá USD/VND tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN không thực hiện hoạt động hút ròng thêm và bơm ròng không đáng kể (chỉ khoảng 1 tỷ đồng) qua kênh OMO với lãi suất 3,5% cho kỳ hạn 7 ngày

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với mức giảm lần lượt là 0,38%; 0,35% và 0,25%, lần lượt xuống mức 1,95%/năm; 2,21%/năm và 2,34%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 40 đồng lên mức 23.252 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng tăng mạnh 158 đồng, lên mức 23.372 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 2 loại kỳ hạn: 10 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.500 tỷ và 2.500 tỷ. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0% và 52%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 47.138 tỷ đồng, giảm 0,08% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.664 tỷ đồng (giảm 44,57%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 09.03.2020 đến 13.03.2020: NHNN giảm lãi suất điều hành

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 2.000 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 2.000 tỷ đồng tín phiếu mới (kỳ hạn 91 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,65%) và không có lượng tín phiếu đáo hạn nào

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với mức tăng lần lượt là 0,47%; 0,44% và 0,51%, lần lượt lên mức 2,48%/năm; 2,6%/năm và 2,75%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng lên mức 23.212 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM lại có diễn biến ngược chiều khi giảm 34 đồng, xuống mức 23.206 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ và 2.000 tỷ

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 47.174 tỷ đồng, tăng 49,48% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 28.258 tỷ đồng (tăng 41,81%).

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 02.03.2020 đến 06.03.2020: Lãi TPCP tiếp tục giảm sâu

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 25.000 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 25.000 tỷ đồng tín phiếu mới (kỳ hạn 91 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,65%) và không có lượng tín phiếu đáo hạn nào

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm nhẹ ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần với mức giảm là 0,01%; 0,26% và 0,12%, lần lượt xuống mức 2,01%/năm; 2,16%/năm và 2,24%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 27 đồng xuống mức 23.197 VND/USD, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 25 đồng xuống mức 23.206 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 1.500 tỷ. Tỷ lệ trúng thầu đều đạt mức 100%

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 44.274 tỷ đồng, tăng 40,29% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.626 tỷ đồng (giảm 21,58%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 24.02.2020 đến 28.02.2020: Lãi suất huy động giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TÊ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 11.000 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 11.000 tỷ đồng tín phiếu mới (kỳ hạn 91 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,65%) và không có lượng tín phiếu đáo hạn nào

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm nhẹ ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 0,07%; 0,08% và 0,14% xuống mức 2,02%/năm; 2,42%/năm và 2,36%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 15 đồng xuống mức 23.224 VND/USD, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 6 đồng xuống mức 23.231 VND/USD. Đồng USD giảm giá mạnh khiến tỷ giá VND/USD cũng hạ nhiệt.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 2.000 tỷ.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 31.558 tỷ đồng, giảm 21,32% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 19.926 tỷ đồng (tăng 23,25%).

  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 17.02.2020 đến 21.02.2020: NHNN hút ròng vốn 4 tuần liên tiếp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 23.000 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 23.000 tỷ đồng tín phiếu mới (kỳ hạn 91 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,65%) và không có lượng tín phiếu đáo hạn nào.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng nhẹ ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,09%; 0,2% và 0,18% xuống mức 2,09%/năm; 2,5%/năm và 2,5%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 24 đồng lên mức 23.239 VND/USD, tỷ giá tại NHTM cũng tăng 1 đồng lên mức 23.236 VND/USD. Đồng USD tiếp tục tăng giá mạnh trên thế giới gây áp lực lên tỷ giá USD/VND. Dịch bệnh trong tuần qua cũng bắt đầu bùng phát tại nhiều quốc gia ngoài Trung Quốc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy và Iran. Điều này có thể khiến USD tiếp tục tăng giá trên thị trường thế giới trong thời gian tới.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 1.500 tỷ. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 11%; 100%; 100% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 29.504 tỷ đồng, tăng 20,21% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.987 tỷ đồng (giảm 52,53%)

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 10.02.2020 đến 14.02.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện hút ròng 25.000 tỷ đồng qua thị trường mở. Cụ thể, NHNN đã phát hành mới 25.000 tỷ đồng tín phiếu mới (kỳ hạn 91 ngày với mức lãi suất duy trì ở mức 2,65%) và không có lượng tín phiếu đáo hạn nào.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm nhẹ ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 0,3%; 0,2% và 0,3% xuống mức 2%/năm; 2,3%/năm và 2,32%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 14 đồng lên mức 23.215 VND/USD, tỷ giá tại NHTM cũng tăng 13 đồng lên mức 23.245 VND/USD. Đồng USD tiếp tục tăng giá mạnh trên thế giới gây áp lực lên tỷ giá USD/VND.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 10 năm, 30 năm, 5 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.500 tỷ, 1.000 tỷ và 1.000 tỷ. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 80%; 100%; 0% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 29.504 tỷ đồng, tăng 20,21% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.987 tỷ đồng (giảm 52,53%).

 

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn