Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 10.05.2021 đến 14.05.2021: Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng nào trên hoạt động thị trường mở. Theo đó, không có lượng tín phiếu và OMO nào được phát hành mới, cũng như đáo hạn trên hoạt động thị trường mở.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến tăng nhẹ ở cả 03 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,03%; 0,03% và 0,02% lên mức 1,24%; 1,38% và 1,43%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 3 đồng, từ 23.179 VND/USD xuống mức 23.176 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 25 đồng, từ 23.065 VND/USD xuống 23.040 VND/USD trong tuần qua.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 5.000 tỷ, 2.500 tỷ và 1.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu đạt 100% ở tất cả các kỳ hạn.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 27.691 tỷ đồng, tăng 22% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.832 tỷ đồng (tăng 17,17%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 04.05.2021 đến 07.05.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì trên 1%

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Không có lượng tín phiếu và OMO nào được phát hành mới, cũng như đáo hạn trên hoạt động thị trường mở trong tuần vừa qua. Như vậy, lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành hiện vẫn đang ở mức 0 trong tuần qua.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tiếp tục có diễn biến tăng ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,31%; 0,23% và 0,21% lên mức 1,21%; 1,35% và 1,41%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng 21 đồng, từ 23.158 VND/USD trước khi nghỉ lễ, quay lại mức 23.179 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng tăng nhẹ 12 đồng, từ 23.053 VND/USD lên 23.065 VND/USD trong tuần qua.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 6.000 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 50%; 82%; 61,67% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 22.764 tỷ đồng, giảm 10,03% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.219 tỷ đồng (giảm 41,40%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 19.04.2021 đến 23.04.2021: Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần vượt lên trên 1%

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành hiện vẫn đang ở mức 0 trong tuần qua. Không có lượng tín phiếu và OMO nào được phát hành mới, cũng như đáo hạn trên hoạt động thị trường mở trong tuần.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến tăng ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,01% và 0,35% lên mức 0,42% và 1,02%/năm. Ngược lại, LSLNH kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ 0,06% xuống 0,64%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng, từ 23.196 VND/USD của tuần trước đó, xuống mức 23.179 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng tiếp tục giảm nhẹ 1 đồng, từ 23.062 VND/USD xuống 23.061 VND/USD trong tuần qua.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 4.500 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 100%; 100%; 100% và 70%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 25.574 tỷ đồng, tăng 1,79% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 10.298 tỷ đồng (giảm 35,02%).

Bản tin trái phiếu tuần từ 12.04.2021 đến 16.04.2021: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN không phát hành mới tín phiếu và OMO trên thị trường mở và cũng không có lượng đáo hạn nào trong tuần qua. Do đó, lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành hiện vẫn đang ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tiếp tục đồng loạt có diễn biến tăng ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,11%; 0,3% và 0,2% lên mức 0,41%; 0,7% và 0,67%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng, từ 23.214 VND/USD của tuần trước đó, xuống mức 23.196 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng tiếp tục giảm 11 đồng, từ 23.071 VND/USD xuống 23.062 VND/USD trong tuần qua.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 3.750 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 100%; 50% và 12%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 25.125 tỷ đồng, giảm 9,88% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.849 tỷ đồng (giảm 11,67%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 05.04.2021 đến 09.04.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì dưới 0,5%

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN vẫn chưa can thiệp vào hoạt động thị trường mở. Trong tuần qua, NHNN tiếp tục không có hoạt động phát hành mới cũng như không có lượng tín phiếu và OMO nào đáo hạn.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) đồng loạt tăng nhẹ trở lại ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,05%; 0,05% và 0,04% lên mức 0,3%; 0,4% và 0,47%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm 27 đồng, từ 23.241 VND/USD của tuần trước đó, xuống mức 23.214 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM có tuần giảm đầu tiên sáu 6 tuần tăng giá, với mức giảm nhẹ 3 đồng, xuống 23.073 VND/USD trong tuần qua.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 100%; 100%; 100% và 0%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 27.879 tỷ đồng, giảm 16,8% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.943 tỷ đồng (tăng 3,85%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 29.03.2021 đến 02.04.2021: Lãi suất huy động tiếp tục đà giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần qua, NHNN tiếp tục không có hoạt động phát hành mới cũng như không có lượng tín phiếu và OMO nào đáo hạn. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành hiện vẫn đang ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tăng nhẹ trở lại kỳ hạn qua đêm, với mức tăng 0,01% lên 0,26%. Ngược lại, các kỳ hạn 1 tuần 2 tuần giảm trở lại, cùng ở mức 0,12% xuống 0,41% và 0,43%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm duy trì đà tăng, với mức tăng 11 đồng, từ 23.230 VND/USD lên 23.241 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá tại NHTM duy trì không đổi ở mức 23.076 VND/USD trong tuần qua. Tỷ giá VND/USD hiện vẫn đang chịu áp lực từ đà tăng liên tục của chỉ số USD index.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 95%; 75%; 50% và 20,6%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 33.508 tỷ đồng, giảm 21,23% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.277 tỷ đồng (giảm 11,54%).

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn