Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 22.05.2023 đến 26.05.2023: LSLNH tiếp đà giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa rồi, NHNN bơm ròng 48.794 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm 548 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 5%), trong khi 753 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. Nhà điều hành tiếp tục ngừng nghiệp vụ phát hành tín phiếu, tuy nhiên 49.000 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính đến ngày 25/05, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 0,35%; 0,31%; 0,41% xuống 4,14%; 4,23%; 4,31%. Lượng lớn tín phiếu đáo hạn đã giúp cho thanh khoản hệ thống thêm dồi dào, hỗ trợ lãi suất tiếp tục hạ nhiệt.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tăng 31 VND/USD từ 23.680 VND/USD lên 23.711 VND/USD, trong khi tỷ giá NHTM tăng 12 đồng từ 23.469 VND/USD lên 23.481 VND/USD. Tính từ đầu năm, VND vẫn đang tăng 0,26% YTD so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, giá trị chào thầu lần lượt là 1.500, 1.500, 1.500 và 500 tỷ đồng. Kết quả: Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 100%; 100%; 100%; 62%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

GTGD Outright đạt 25.088,8 tỷ đồng, tăng 38% so với tuần trước đó. GTGD Repo đạt 12.879,5 tỷ đồng, giảm 13% so với tuần trước đó.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 15.05.2023 đến 19.05.2023: LSLNH tiếp đà giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN ngừng thực hiện nghiệp vụ mua kỳ hạn, tuy nhiên 7.104 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. Trong khi đó, 20.000 tỷ đồng trong tổng số 110.700 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày phát hành trong tháng 2 đã bắt đầu đáo hạn, vì vậy tổng bơm ròng trên thị trường mở tuần vừa rồi đạt 12.896 tỷ đồng. Từ tuần này cho đến ngày 10/06, sẽ còn khoảng 90.700 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, cung cấp thêm thanh khoản cho thị trường.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính đến ngày 18/05, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 0,24%; 0,08%; 0,29% xuống 4,64%; 4,71%; 4,7%. NHNN tiếp tục bơm ròng trên thị trường mở đã giúp cho thanh khoản trên thị trường dồi dào hơn, qua đó giúp lãi suất tiếp tục hạ nhiệt.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tăng 40 VND/USD từ 23.640 VND/USD lên 23.680 VND/USD, trong khi tỷ giá NHTM tăng 8 đồng từ 23.461 VND/USD lên 23.469 VND/USD. Tính từ đầu năm, VND tăng 0,32% YTD so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, giá trị chào thầu lần lượt là 1.500, 1.500, 2.000 tỷ đồng. Kết quả: Tỷ lệ trúng thầu đạt 100%; 100%; 50%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

GTGD Outright đạt 18.213,19 tỷ đồng, giảm 11% so với tuần trước đó. Giao dịch Repo đạt 14.833 tỷ đồng, giảm 11% so với tuần trước đó.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 08.05.2023 đến 12.05.2023: Lãi suất huy động tiếp đà giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa rồi, NHNN hút ròng 54.758 tỷ đồng trên thị trường mở. Thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm 5.814 tỷ đồng (4.879,8 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 5% và 934 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 5%), trong khi 60.572 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. NHNN vẫn đang tiếp tục ngừng nghiệp vụ bán hẳn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính đến ngày 11/05, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 0,22%; 0,31%; 0,77% xuống 4,83%; 4,87%; 4,51%. Lãi suất giảm trở lại sau khi tăng liên tục trong 3 tuần cho thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống đã giảm bớt.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tăng 18 đồng từ 23.622 VND/USD lên 23.640 VND/USD, trong khi tỷ giá NHTM tăng 11 đồng từ 23.450 lên 23.461 VND/USD. Dù vậy, tính từ đầu năm, tỷ giá VND vẫn tăng 0,35% YTD so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 30 năm, giá trị chào thầu lần lượt là 1,000, 1.500, 2.000, 500 tỷ đồng. Kết quả: Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 33%; 100%; 100%; 78%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

GTGD Outright đạt 20.360 tỷ đồng, tăng 363% so với tuần trước đó. Giao dịch Repo đạt 16.652 tỷ đồng, tăng 153% so với tuần trước đó.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 01.05.2023 đến 05.05.2023: NHNN tiếp tục bơm ròng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa rồi, NHNN hút ròng 2.642 tỷ đồng trên thị trường mở. Thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm 1.757 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 5%), trong khi 4.399 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. Đây là tuần thứ 8 liên tiếp NHNN dừng nghiệp vụ bán hẳn tín phiếu.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính đến ngày 01/05, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt tăng 0,88%; 0,43%; 0,12% lên 5%; 5,08%; 5,25%. Tuần vừa rồi, NHNN hút ròng nhẹ trên OMO khiến cho lãi suất chịu áp lực tăng nhẹ.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần vừa rồi, tỷ giá trung tâm giảm 17 đồng từ 23.639 VND/USD xuống 23.622 VND/USD, trong khi tỷ giá NHTM giảm 9 đồng từ 23.459 xuống 23.450 VND/USD. Như vậy, tính từ đầu năm, tỷ giá VND tăng 0,4% YTD so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, giá trị chào thầu lần lượt là 2.000, 3.000, 2.000 tỷ đồng. Kết quả: Lượng trúng thầu các kỳ hạn trên lần lượt đạt 35%, 100%, 96%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa rồi, GTGD Outright đạt 4.395 tỷ đồng, giảm 79% so với tuần trước đó. Giao dịch Repo đạt 6.584,5 tỷ đồng, giảm 72% so với tuần trước đó, do tuần giao dịch ngắn chỉ kéo dài 2 ngày vì kỳ nghỉ lễ.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 24.04.2023 đến 28.04.2023: NHNN tiếp tục bơm ròng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa rồi, NHNN bơm ròng 17.102 tỷ đồng trên thị trường mở. Thông qua nghiệp mua kỳ hạn, NHNN bơm 23.921 tỷ đồng (23.167 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 5% và 753 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 5%), trong khi 6.819 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. NHNN tiếp tục dừng nghiệp vụ bán tín phiếu.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính đến ngày 27/04, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt tăng 0,83%; 1,32%; 0,3% lên 4,12%; 4,75%; 4,35%. Mặc dù có sự biến động, tuy nhiên lãi suất các kỳ hạn ngắn vẫn đang ở trong vùng tháng 3. Với việc NHNN tiếp tục bơm thanh khoản trên OMO, BVSC cho rằng lãi suất trong tháng 5 sẽ không tăng đột biến, đặc biệt với hơn 100.000 tỷ đồng tín phiếu bắt đầu đáo hạn từ giữa tháng.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần vừa rồi, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng từ 23.634 VND/USD lên 23.639 VND/USD, trong khi tỷ giá NHTM giảm 36 đồng từ 23.495 VND/USD xuống 23.459 VND/USD. Như vậy, tính từ đầu năm, tỷ giá VND tăng 0,36% so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, giá trị chào thầu lần lượt là 3.000, 2.000, 2.000 tỷ đồng. Kết quả: Lượng trúng thầu các kỳ hạn trên đều đạt 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

GTGD Outright đạt 20.620,85 tỷ đồng, tăng 82% so với tuần trước đó. Giao dịch Repo đạt 23.485 tỷ đồng, tăng 192% so với tuần trước đó.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 17.04.2023 đến 21.04.2023: LSLNH giảm trở lại

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa rồi, NHNN hút ròng 22.306 tỷ đồng trên thị trường mở. Thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm 7.286 tỷ đồng (2.273,1 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 5% và 467 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 5%), trong khi 29.592 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính đến ngày 20/04, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần lần lượt giảm 1,76%; 1,67%; 0,78% xuống 3,78%; 3,97%; 4,53%.  LSLNH quay lại mức trung bình tháng 3 mặc dù NHNN chuyển sang hút ròng trên OMO cho thấy thanh khoản trong hệ thống đã dồi dào hơn.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần vừa rồi, tỷ giá trung tâm tăng 46 đồng từ 23.588 VND/USD lên 23.634 VND/USD, trong khi tỷ giá NHTM tăng 51 đồng từ 23.444 VND/USD lên 23.495 VND/USD. Như vậy, tính từ đầu năm, tỷ giá VND tăng 0,2% YTD so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 kỳ  hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm, giá trị chào thầu lần lượt là 2.000, 1.500, 3.000, 500 tỷ đồng. Kết quả: Lượng trúng thầu các kỳ hạn trên lần lượt đạt 100%; 100%; 100%, 50%.

 

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

GTGD Outright đạt 11.315,25 tỷ đồng, giảm 54% so với tuần trước đó. Giao dịch Repo đạt 8.050 tỷ đồng, tăng 7% so với tuần trước đó

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn