Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 22.06.2020 đến 26.06.2020: Lãi suất liên ngân hàng tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN không thực hiện hoạt động bơm hút ròng nào khi không phát hành mới và cũng không có lượng tín phiếu, OMO nào đáo hạn. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành cũng ở mức 0.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua bắt đầu tăng nhẹ ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, lần lượt là 0,02% và 0,01%, đưa lãi suất các kỳ hạn bắt đầu tăng nhẹ lên lần lượt là 0,25%/năm và 0,34%/năm sau một thời gian giảm liên tục. Lãi suất kỳ hạn qua đêm vẫn ổn định ở mức 0,13%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 9 đồng, xuống mức 23.229 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm nhẹ 11 đồng, xuống mức 23.204 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 6.000 tỷ, 3.750 tỷ và 750 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 31.996 tỷ đồng, tăng 20,11% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.526 tỷ đồng (tăng 32,09%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 15.06.2020 đến 19.06.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua NHNN không thực hiện hoạt động bơm hút ròng nào khi không phát hành mới và cũng không có lượng tín phiếu, OMO nào đáo hạn. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành cũng ở mức 0

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt là -0,05%; -0,03% và -0,06%, đưa lãi suất các kỳ hạn tiếp tục xuống mức thấp kỷ lục, lần lượt là 0,13%/năm, 0,23%/năm và 0,33%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 23 đồng, xuống mức 23.222 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm mạnh 57 đồng, xuống mức 23.203 VND/USD. Nguồn cung USD dồi dào giúp tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm mạnh.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.250 tỷ, 3.750 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 26.638 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.268 tỷ đồng (tăng 38,8%). Khối ngoại thực hiện bán ròng 78 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 08.06.2020 đến 12.06.2020: NHNN bơm ròng 2.000 tỷ đồng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trên thị trường mở tuần qua đã có 2.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới. Do đó, 2.000 tỷ đồng đã được bơm ròng trực tiếp vào thị trường vẫn đang dồi dào thanh khoản trong thời gian gần đây.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt là -0,07%; -0,13% và -0,20%, đưa lãi suất các kỳ hạn tiếp tục xuống mức thấp, lần lượt là 0,18%/năm, 0,26%/năm và 0,39%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 23 đồng, xuống mức 23.222 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm mạnh 57 đồng, xuống mức 23.203 VND/USD. Nguồn cung USD dồi dào giúp tỷ giá USD/VND tiếp tục giảm mạnh.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 26.031 tỷ đồng, tăng 15% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 9.559 tỷ đồng (giảm 29,84%).

Bản tin trái phiếu tuần từ 01.06.2020 đến 05.06.2020: Lãi suất liên ngân hàng có thể đã lập đáy

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trên thị trường mở tuần qua đã có 25.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới. Do đó, 25.000 tỷ đồng đã được bơm ròng trực tiếp vào thị trường

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, lần lượt là -0,03% và -0,07%, đưa lãi suất các kỳ hạn này xuống mức thấp kỷ lục, lần lượt là 0,27%/năm và 0,61%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM trong tuần giảm 16 đồng, xuống mức 23.245 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 22 đồng, xuống mức 23.260 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt ở mức 100%; 100%; 63% và 80%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 22.649 tỷ đồng, giảm 24,85% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.624 tỷ đồng (giảm 8,43%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 25.05.2020 đến 29.05.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trên thị trường mở tuần qua đã có 11.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và NHNN chỉ phát hành mới một lượng nhỏ tín phiếu (2 tỷ đồng với lãi suất 3%/năm).

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tiếp tục giảm ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần, lần lượt là -0,13% và -0,06%, đưa lãi suất các kỳ hạn này xuống mức khá thấp, lần lượt là 0,28%/năm và 0,69%/năm..

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM trong tuần tăng 19 đồng, lên mức 23.282 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng tăng 19 đồng, lên mức 23.261 VND/USD. Đồng USD tiếp tục suy yếu trên thế giới giúp tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định trong những tuần gần đây.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.500 tỷ, 3.500 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 30.139 tỷ đồng, giảm 11,61% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 14.878 tỷ đồng (tăng 28,30%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 18.05.2020 đến 22.05.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trên thị trường mở tuần qua đã có 23.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và NHNN không thực hiện phát hành lượng OMO hay tín phiếu nào mới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có mức giảm lần lượt là 0,72%; 0,57% và 0,58%, đưa lãi suất các kỳ hạn này lần lượt xuống mức khá thấp 0,47%/năm; 0,72% và 0,9%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM trong tuần qua giảm 86 đồng, xuống mức 23.263 VND/USD. Tỷ giá trung tâm cũng giảm 21 đồng, xuống mức 23.242 VND/USD. So với thời điểm cuối tháng 3, tỷ giá USD/VND đã giảm tới gần 1,6%.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 34.097 tỷ đồng, giảm 1,62% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.596 tỷ đồng (tăng 15,93%).

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn