Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 22.02.2021 đến 26.02.2021: Lãi suất huy động duy trì mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần qua, lượng bơm ròng qua kênh OMO cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán 26.629 tỷ đồng đã đáo hạn. Ngoài ra, NHNN không có hoạt động bơm hút vốn nào khác trên thị trường mở.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Từ ngày 18/2 đến 25/2/2021, lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tiếp tục diễn biến giảm mạnh ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần, với mức giảm 1,05%, 0,91% và 0,85%, đồng loạt xuống dưới 1%, lần lượt ở mức 0,29%; 0,47% và 0,7%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần cuối cùng của tháng 2, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 4 đồng, từ 23.134 VND/USD xuống 23.130 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM tăng trở lại, với mức tăng nhẹ 12 đồng, từ 23.010 VND/USD lên 23.022 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.500 tỷ, 2.500 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần cuối cùng của tháng 2, tổng GTGD Outright đạt 50.565 tỷ đồng, tăng 162% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 21.884 tỷ đồng (tăng 71,69%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 08.02.2021 đến 19.02.2021: Lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Ngay trước kỳ nghỉ lễ, NHNN đã bơm tổng cộng 26.629 tỷ đồng trên thị trường mở, với kỳ hạn 14 ngày và lãi suất 2,5%, và hút ròng 15.568 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày. Còn trong tuần vừa qua (17-19/2/2021), NHNN cũng đã hút ròng 8.529 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 2,5% trên kênh OMO.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính tới ngày 18/2/2021, lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) đã chuyển sang diễn biến giảm ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần so với ngày 5/2/2021 (trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán), với mức giảm lần lượt là 0,75%, 0,86% và 0,77%, xuống mức 1,34%; 1,38% và 1,55%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm trong 02 tuần vừa qua (20 đồng), từ 23.154 VND/USD xuống 23.134 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 16 đồng, từ mức 23.026 VND/USD xuống mức 23.010 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.500 tỷ, 2.500 tỷ, 500 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Tổng hợp 02 tuần giao dịch trước và sau dịp nghỉ Tết nguyên đán, tổng GTGD Outright đạt 19.295 tỷ đồng, giảm 47,3% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.746 tỷ đồng (giảm 50,39%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 01.02.2021 đến 05.02.2021: Lãi suất liên ngân hàng bật tăng trong tuần giáp Tết

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN bơm ròng 15.568 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày và 8.529 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, cùng ở mức lãi suất 2,5%/năm, trên thị trường mở.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tiếp tục có diễn biến tăng ở cả 3 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 1,75%, 1,85% và 1,63%, lên mức 2,08%; 2,21% và 2,11%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ trong tuần qua, ở mức 6 đồng, từ 23.160 VND/USD xuống 23.154 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM tiếp tục giảm 27 đồng, từ mức 23.053 VND/USD xuống mức 23.026 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 3.000 tỷ, 2.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 36.614 tỷ đồng, giảm 17,21% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 25.690 tỷ đồng (giảm 4,55%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 25.01.2021 đến 29.01.2021: Lãi suất huy động duy trì xu hướng giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng nào trên thị trường mở trong tuần vừa qua. Lượng tín phiếu và OMO đang lưu hành tiếp tục đi ngang ở mức 0 trong tháng 1/2021.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng có diễn biến tăng nhẹ ở cả 03 kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,04%, 0,13% và 0,14%, lên mức 0,14%; 0,29% và 0,32%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm tăng trong tuần qua, với mức tăng 23 đồng, từ 23.137 VND/USD lên mức 23.160 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM giảm 21 đồng, từ mức 23.074 VND/USD xuống mức 23.053 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 4.500 tỷ, 3.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 44.228 tỷ đồng, giảm 23,87% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 26.916 tỷ đồng (giảm 7,70%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 18.01.2021 đến 22.01.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN vẫn chưa có động thái mới trên thị trường mở trong năm 2021. Không có hoạt động bơm hút ròng nào được thực hiện trên thị trường mở trong tuần vừa qua. Lượng tín phiếu và OMO đang lưu hành tiếp tục đi ngang ở mức 0 sau 03 tuần đầu tiên của tháng 1/2021.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục có diễn biến giảm ở kỳ hạn 2 tuần, với mức giảm 0,03%, xuống mức 0,18%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm tiếp tục được duy trì ở mức 0,1%/năm và kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,01% lên mức 0,16%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại NHTM cùng tăng nhẹ trong tuần qua. Cụ thể, tỷ giá trung tâm tăng 1 đồng, từ mức 23.136 VND/USD lên mức 23.137 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM tăng 7 đồng, từ mức 23.067 VND/USD lên mức 23.074VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 3.750 tỷ, 3.750 tỷ, 1.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 58.092 tỷ đồng, tăng 13% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 29.163 tỷ đồng (tăng 36,61%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 11.01.2021 đến 15.01.2021: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng nào trên thị trường mở. Như vậy, tổng lượng tín phiếu và OMO đang lưu hành vẫn tiếp tục được duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Trong tuần qua, lãi suất liên ngân hàng có tiếp tục chung diễn biến giảm ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức giảm lần lượt là 0,01%; 0,07% và 0,02%, xuống mức 0,10%; 0,15% và 0,21%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại NHTM có diễn biến trái chiều trong tuần qua. Cụ thể, tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng, từ mức 23.121 VND/USD lên mức 23.136 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM giảm 13 đồng, từ mức 23.080 VND/USD xuống 23.067 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 2.000 tỷ, 1.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần đầu tiên của năm mới, tổng GTGD Outright đạt 51.578 tỷ đồng, tăng 8,29% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 21.347 tỷ đồng (tăng 16,36%).

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn