Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 23.11.2020 đến 27.11.2020: Lãi suất huy động tiếp tục giảm trong tháng 11

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng nào trong tuần quan trên thị trường mở. Như vậy, tổng lượng tín phiếu và OMO đang lưu hành tiếp tục duy trì ở mức 0.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng ở các các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng nhẹ trong tuần qua, với mức tăng lần lượt là 0,07% và 0,11% lên 0,22%/năm và 0,29%/năm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ 0,01% xuống 0,1%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 17 đồng, từ mức 23.179 VND/USD xuống mức 23.162  VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng giảm nhẹ từ mức 23.168 VND/USD xuống 23.165 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 4.500 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 51.565 tỷ đồng, tăng 63,85% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 20.409 tỷ đồng (tăng 22,86%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 16.11.2020 đến 20.11.2020: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN hút ròng 1,1 tỷ đồng qua kênh OMO. Đây chính là lượng OMO đáo hạn mà NHNN đã phát hành trong tuần 9.11-13-11.2020 trước đó. Tuy nhiên, trong tuần qua, NHNN không còn hoạt động nào khác trên cả 2 kênh tín phiếu và OMO.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần giảm nhẹ trong tuần qua, với mức giảm 0,01% xuống 0,18%/năm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng ở các các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tiếp tục duy trì lần lượt ở mức 0,11%/năm và 0,15%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 13 đồng, từ mức 23.192 VND/USD xuống mức 23.179  VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ từ mức 23.166 VND/USD lên 23.168 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.250 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 31.471 tỷ đồng, giảm 21,85% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 16.611 tỷ đồng (tăng 48,23%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 09.11.2020 đến 13.11.2020: Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN thực hiện bơm ròng một lượng nhỏ 1,1 tỷ đồng trên kênh OMO và không có hoạt động nào trên kênh tín phiếu. Như vậy, sau 4 tháng liên tiếp không có hoạt động nào, NHNN đã bơm ròng trở lại, tuy nhiên, lượng bơm ròng tuần này là rất thấp.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng ở các các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần đồng loạt có diễn biến giảm trong tuần qua, với mức giảm 0,01%; 0,09% và 0,03% lần lượt về mức 0,11%/năm; 0,21%/năm và 0,19%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần tăng 7 đồng, từ mức 23.185 VND/USD lên mức 23.192  VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM giữ nguyên không đổi ở mức 23.166 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.500 tỷ, 4.500 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 40.270 tỷ đồng, tăng 23,69% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.206 tỷ đồng (giảm 35,26%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 02.11.2020 đến 06.11.2020: Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tổng lượng tín phiếu đang lưu hành tiếp tục duy trì ở mức 0 trong tháng thứ 5 liên tiếp, trong khi tổng lượng OMO đang lưu hành cũng duy trì ở mức 0 trong tháng thứ 7 liên tiếp. Với thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng ở các các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần cùng có diễn biến tăng nhẹ trở lại trong tuần qua, với mức tăng 0,02%; 0,09% và 0,01% lần lượt lên mức 0,12%/năm; 0,3%/năm và 0,22%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 16 đồng, từ mức 23.201 VND/USD lên mức 23.185  VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 12 đồng từ mức 23.178 VND/USD lên mức 23.166 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, 3.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 32.556 tỷ đồng, tăng 2,23% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 17.309 tỷ đồng (tăng 82,55%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 26.10.2020 đến 30.10.2020: Lãi suất huy động tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tổng lượng tín phiếu đang lưu hành tiếp tục duy trì ở mức 0 trong tháng thứ 5 liên tiếp, trong khi tổng lượng OMO đang lưu hành cũng duy trì ở mức 0 trong tháng thứ 7 liên tiếp. Với thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần cùng có diễn biến tăng nhẹ trở lại trong tuần qua. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tiếp tục giảm nhẹ 0,01% xuống mức 0,17%/năm, phá mức đáy thấp nhất trong vòng 2 năm vừa qua.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần tăng 16 đồng, từ mức 23.185 VND/USD lên mức 23.201 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cùng tăng 11 đồng từ mức 23.167 VND/USD lên mức 23.178 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 4.500 tỷ, 1.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 31.845 tỷ đồng, giảm 20,03% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 9.482 tỷ đồng (giảm 25,28%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 19.10.2020 đến 23.10.2020: Lãi suất liên ngân hàng chạm đáy

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trong tháng thứ 8 liên tiếp trên thị trường tín phiếu và tháng thứ 4 liên tiếp trên thị trường OMO. Với thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cùng có diễn biến giảm trong tuần qua, với mức giảm lần lượt là 0,1% và 0,02% xuống 0,18%/năm và 0,19%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm tiếp tục được duy trì ở mức 0,1%/năm, không có nhiều biến động trong vòng 5 tuần qua. Hiện nay, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm và 2 tuần đã chạm đáy thấp nhất trong vòng 2 năm vừa qua.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 16 đồng, từ mức 23.201 VND/USD xuống mức 23.185 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM tiếp tục giảm 02 đồng từ mức 23.169 VND/USD xuống mức 23.167 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 4.000 tỷ, 1.500 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 39.821 tỷ đồng, tăng 7,8% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.690 tỷ đồng (giảm 9,42%).

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn