Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 09.05.2022 đến 13.05.2022: LSLNH có diễn biến trái chiều

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN hút ròng tổng cộng 2.540 tỷ đồng trên thị trường mở. Trong đó, NHNN bơm 1.763 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh OMO. Trong khi đó, 4.303 tỷ OMO kỳ hạn 14 ngày đã đáo hạn trong tuần này. Như vậy, lượng OMO đang lưu hành giảm xuống còn 2.874 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành vẫn tiếp tục ở trạng thái đóng băng trong gần 2 năm nay. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần có chung diễn biến tăng, lần lượt ở mức 0,35% và 0,12% lên mức 2,05% và 2,23%/năm. Trong khi đó, LSLNH kỳ hạn 2 tuần giảm nhẹ 0,03% xuống còn 2,25%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 33 đồng, từ 23.130 VND/USD lên 23.163 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần tăng mạnh 136 đồng, từ mức 22.959 VND/USD lên mức 23.095 VND/USD. Đây là mức tỷ giá NHTM cao nhất kể từ tháng 2/2021 tới nay.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 19% và 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 19.934 tỷ đồng, tăng 102,68% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 29.010 tỷ đồng (tăng 57,04%). GTGD trên thị trường thứ cấp tăng mạnh do mức nền thấp của tuần trước đó.  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 04.05.2022 đến 06.05.2022: LSLNH tăng nhẹ nhưng vẫn ở mặt bằng thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN hút ròng tổng cộng 621 tỷ đồng trên thị trường mở. Trong đó, NHNN bơm 1.111 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh OMO. Trong khi đó, 1.732 tỷ OMO kỳ hạn 14 ngày đã đáo hạn trong tuần này. Như vậy, lượng OMO đang lưu hành giảm xuống còn 5.414 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành vẫn tiếp tục ở trạng thái đóng băng trong gần 2 năm nay. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có chung diễn biến tăng, lần lượt ở mức 0,33%; 0,53% và 0,25% lên mức mức 1,70%; 2,11% và 2,28%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng, từ 23.140 VND/USD xuống 23.130 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần cũng giảm nhẹ 9 đồng, từ mức 22.968 VND/USD xuống còn 22.959 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng nhưng không có lượng trúng thầu nào.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 9.835 tỷ đồng, giảm 54,33% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 18.473 tỷ đồng (giảm 31%). GTGD trên thị trường thứ cấp giảm mạnh do tuần qua trùng với dịp nghỉ lễ dài ngày 30/04-01/05, do đó số ngày giao dịch thấp hơn so với các tuần bình thường khác.  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 25.04.2022 đến 29.04.2022: LSHĐ tăng nhẹ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng tổng cộng 3.317 tỷ đồng trên thị trường mở. Trong đó, NHNN bơm 4.303 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh OMO. Đây là lượng bơm tiền vào thị trường mạnh nhất của NHNN kể từ sau dịp Tết âm lịch tới nay. Trong khi đó, 987 tỷ OMO kỳ hạn 14 ngày đã đáo hạn trong tuần này. Như vậy, lượng OMO đang lưu hành tăng lên 6.035tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành vẫn tiếp tục ở trạng thái đóng băng. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tiếp tục có chung diễn biến tăng, lần lượt ở mức 0,04% và 0,08% lên mức mức 1,37% và 1,58%/năm. Trong khi đó, LSLNH kỳ hạn 2 tuần giảm 0,12% về mức 2,03%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 17 đồng, từ 23.123 VND/USD lên 23.140 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần không thay đổi, duy trì ở mức 22.968 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng nhưng không có lượng trúng thầu nào.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 21.535 tỷ đồng, giảm 36,17% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 26.774 tỷ đồng (tăng 163,24%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 18.04.2022 đến 22.04.2022: LSLNH giảm trở lại

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng tổng cộng 500 tỷ đồng trên thị trường mở. Trong đó, NHNN bơm 1.732 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh OMO. Trong khi đó, 1.231 tỷ OMO kỳ hạn 14 ngày đã đáo hạn trong tuần này. Như vậy, lượng OMO đang lưu hành tăng lên 2.718 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành vẫn tiếp tục ở trạng thái đóng băng. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có chung diễn biến giảm, lần lượt ở mức 0,61%; 0,19% và 0,15% xuống mức 1,51%; 2,08% và 2,37%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 17 đồng, từ 23.106 VND/USD lên 23.123 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM cũng tăng 68 đồng trong tuần qua, từ 22.900 VND/USD lên mức 22.968 VND/USD. Đây là mức tỷ giá NHTM cao nhất kể từ tháng 12/2021 tới nay.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 50%; 50% và 10%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 33.739 tỷ đồng, tăng 32,11% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 10.171 tỷ đồng (giảm 54,62%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 12.04.2022 đến 15.04.2022: LSLNH có chung diễn biến tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng tổng cộng 2.808 tỷ đồng trên thị trường mở. Trong đó, NHNN bơm 987 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh OMO. Trong khi đó, 3.794 tỷ OMO kỳ hạn 14 ngày đã đáo hạn trong tuần này. Như vậy, lượng OMO đang lưu hành giảm xuống còn 2.818 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành vẫn tiếp tục ở trạng thái đóng băng. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có chung diễn biến tăng, lần lượt ở mức 0,01%; 0,03% và 0,07% lên mức 2,12%; 2,27% và 2,52%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 5 đồng, từ 23.101 VND/USD lên 23.106 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM cũng tăng 35 đồng trong tuần qua, từ 22.865 VND/USD lên mức 22.900 VND/USD. Đây là mức tỷ giá NHTM cao nhất từ đầu năm tới nay.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.500 tỷ, 2.500 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 0%; 0% và 24%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 25.539 tỷ đồng, tăng 8,74% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 22.411 tỷ đồng (giảm 30,11%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 04.04.2022 đến 08.04.2022: NHNN tiếp tục bơm ròng trên hoạt động thị trường mở

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng tổng cộng 517 tỷ đồng trên thị trường mở. Trong đó, NHNN bơm 1.231 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, tại mức lãi suất 2,5%) thông qua kênh OMO. Trong khi đó, 715 tỷ OMO kỳ hạn 14 ngày đã đáo hạn trong tuần này. Như vậy, lượng OMO đang lưu hành tiếp tục tăng lên 5.026 tỷ đồng. Trong khi đó, lượng tín phiếu đang lưu hành vẫn tiếp tục ở trạng thái đóng băng. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) kỳ hạn qua đêm tăng trở lại 0,03% lên mức 2,11%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần có chung diễn biến giảm, lần lượt ở mức 0,12% và 0,08% xuống còn 2,24% và 2,45%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 6 đồng, từ 23.095 VND/USD lên 23.101 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM cũng tăng 22 đồng trong tuần qua, từ 22.843 VND/USD lên mức 22.865 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu đạt 0%; 50%; 50%; 0%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 23.487 tỷ đồng, giảm 39,5% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 32.065 tỷ đồng (tăng 105,82%).   

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn