Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 12.09.2022 đến 16.09.2022: LSLNH hạ nhiệt

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN hút ròng tổng cộng 59.640 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua kênh OMO, NHNN bơm 4.938 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,60%); trong khi 49.429 tỷ OMO đã đáo hạn. Trong khi đó, trên kênh bán hẳn, NHNN phát hành 44.600 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4%); trong khi 29.450 tỷ đồng tín phiếu đã đáo hạn trong tuần này. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần có chung diễn biến hạ nhiệt mạnh mẽ, lần lượt ở mức 1,65%; 1,59% và 2,32%, về mức 4,25%; 4,5% 4,40%/năm. Như vậy, sau 3 tuần NHNN bơm ròng mạnh mẽ (tổng cộng 151.762 tỷ đồng) trên thị trường mở, lãi suất LNH đã hạ nhiệt trở lại.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 20 đồng, từ 23.263 VND/USD lên 23.283 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần tăng mạnh thêm 135 đồng, từ mức 23.517 VND/USD lên mức 23.652 VND/USD. Hiện tại, đồng VND đã mất giá 3,62% YTD so với đồng USD và tỷ giá USD/VND đã lên mức cao nhất từ trước tới nay.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho các loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ, 3.000 tỷ và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 83%; 87% và 0%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 19.748 tỷ đồng, tăng 48,50% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 31.892 tỷ đồng (tăng 162,72%).  

Bản tin trái phiếu tuần từ 05.09.2022 đến 09.09.2022: LSLNH tăng mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng tổng cộng 58.152 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua kênh OMO, NHNN bơm 64.429 tỷ đồng (bao gồm 49.428,8 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, tại mức lãi suất 4,50% và 15.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4,65%); trong khi 22.377 tỷ OMO kỳ hạn 7 và 14 ngày đã đáo hạn. Trong khi đó, trên kênh bán hẳn, NHNN không thực hiện phát hành thêm; trong khi 16.100 tỷ đồng tín phiếu phát hành cách đây 2 tuần đã đáo hạn trong tuần này. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần có chung diễn biến tăng rất mạnh, lần lượt ở mức 1,48%; 0,98% và 1,63%, lên mức 5,90%; 6,09% 6,72%/năm. Đáng chú ý, trong tuần, các kỳ hạn đều có thời điểm tăng lên mức cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 44 đồng, từ 23.219 VND/USD lên 23.263 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần cũng tăng thêm 66 đồng, từ mức 23.451 VND/USD lên mức 23.517 VND/USD. Hiện tại, tỷ giá USD/VND vẫn đang ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2020 tới nay.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ và 3.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 1% và 0%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 13.298 tỷ đồng, tăng 185,9% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.139 tỷ đồng (giảm 9,26%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 29.08.2022 đến 31.08.2022: LSHĐ tiếp tục tăng trong tháng 8

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng tổng cộng 52.919 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua kênh OMO, NHNN bơm 20.377 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, tại mức lãi suất trung bình 4,50%); trong khi 2.588 tỷ OMO kỳ hạn 7 ngày phát hành trong tuần trước đã đáo hạn. Trong khi đó, trên kênh bán hẳn, NHNN chỉ phát hành thêm 1.000 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4%); trong khi 36.130 tỷ đồng tín phiếu phát hành cách đây 1 và 2 tuần đã đáo hạn trong tuần này. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần tiếp tục có diễn biến tăng mạnh, lần lượt ở mức 0,65%; 0,53% và 0,55%, quay trở lại mức 4,42%; 4,50% 4,91%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng, từ 23.212 VND/USD lên 23.219 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần cũng tăng thêm 41 đồng, từ mức 23.410 VND/USD lên mức 23.451 VND/USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2020 tới nay. Tính tới hết tháng 8, đồng VND đã mất giá 2,64% so với cuối năm 2021.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ và 3.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 83% và 83%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 4.651 tỷ đồng, giảm 61,65% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.378 tỷ đồng (giảm 42,49%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 22.08.2022 đến 26.08.2022: LSLNH tăng mạnh trở lại sau diễn biến hút ròng trên thị trường mở của NHNN

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng tổng cộng 40.692 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua kênh OMO, NHNN bơm 4.588 tỷ đồng (bao gồm 2.588 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, tại mức lãi suất 4% và 2.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất trung bình 4,05%); trong khi 1.596 tỷ OMO kỳ hạn 7 ngày phát hành trong tuần trước đã đáo hạn. Trong khi đó, trên kênh bán hẳn, NHNN đã phát hành thêm 33.730 tỷ đồng (bao gồm 8.130 tỷ kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,6%; 16.100 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất trung bình 3,8% và 9.500 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 3,45%); trong khi 71.430 tỷ đồng tín phiếu phát hành cách đây 1 tuần đã đáo hạn trong tuần này. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần đã có diễn biến tăng mạnh trở lại, lần lượt ở mức 1,31%; 1,40% và 1,54%, quay trở lại mức 3,74%; 4,08% 4,32%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng 7 đồng, từ 23.205 VND/USD lên 23.212 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần cũng tăng thêm 17 đồng, từ mức 23.393 VND/USD lên mức 23.410 VND/USD. Trong tuần, có thời điểm tỷ giá USD/VND đạt lên mức 23.445 VND/USD, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2020 tới nay. Hiện tại, đồng VND đang có mức mất giá 2,56% so với cuối năm 2021.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ và 3.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 87% và 83%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 12.130 tỷ đồng, giảm 1,69% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 23.263 tỷ đồng (tăng 86,88%).

  

Bản tin trái phiếu tuần từ 15.08.2022 đến 19.08.2022: LSLNH tiếp tục hạ nhiệt

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN hút ròng tổng cộng 88.137 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Cụ thể, thông qua kênh OMO, NHNN bơm 1.596 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, tại mức lãi suất 3,5%); trong khi 7.703 tỷ OMO kỳ hạn 7 ngày đã đáo hạn. Trong khi đó, trên kênh bán hẳn, NHNN đã phát hành thêm 1 lượng lớn tín phiếu, 103.730 tỷ đồng (bao gồm 71.430 tỷ kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,6%; 28.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 3% và 4.300 tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 3,45%); trong khi 21.700 tỷ đồng tín phiếu phát hành cách đây 1 và 2 tuần đã đáo hạn trong tuần này. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần đã có diễn biến giảm mạnh, lần lượt ở mức 0,87%; 0,80% và 0,33%, xuống còn 2,43%; 2,68% 2,78%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng trở lại 52 đồng, từ 23.153 VND/USD lên 23.205 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần giảm nhẹ 2 đồng, từ mức 23.395 VND/USD xuống còn 23.393 VND/USD. Hiện tại, đồng VND đang có mức mất giá 2,48% so với cuối năm 2021.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ và 3.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 85% và 83%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 12.339 tỷ đồng, tăng 25,64% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.448 tỷ đồng (giảm 53,54%).  

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 08.08.2022 đến 12.08.2022: LSLNH hạ nhiệt

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng ra ngoài hệ thống tổng cộng 33.903 tỷ đồng trong tuần vừa qua. Cụ thể, thông qua kênh OMO, NHNN bơm 7.703,4 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, tại mức lãi suất trung bình 4,3%); trong khi 11.000 tỷ OMO kỳ hạn 7 ngày đã đáo hạn. Trong khi đó, trên kênh bán hẳn, NHNN cũng phát hành thêm 9.700 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2,6%); trong khi 46.900 tỷ đồng tín phiếu phát hành cách đây 4 tuần đã đáo hạn trong tuần này. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần đã có diễn biến giảm mạnh, lần lượt ở mức 0,86%; 0,60% và 1,45%, xuống còn 3,30%; 3,48% 3,11%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 29 đồng, từ 23.182 VND/USD xuống 23.153 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần tiếp tục tăng thêm 6 đồng, từ mức 23.389 VND/USD lên mức 23.395 VND/USD. Hiện tại, đồng VND đang có mức mất giá khoảng 2,5% so với cuối năm 2021.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ và 3.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 83% và 83%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 9.821 tỷ đồng, giảm 36,03% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 26.793 tỷ đồng (tăng 58,89%).  


1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn