Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 14.09.2020 đến 18.09.2020: Lãi suất trúng thầu TPCP tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trên thị trường mở. Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần giảm nhẹ trong tuần qua với mức giảm lần lượt 0,04% và 0,01% xuống mức 0,11%/năm và 0,23%/năm. Trong khi đó, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần tăng 0,06% lên mức 0,28%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ 2 đồng từ mức 23.167 VND/USD lên mức 23.169 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm trong tuần giảm 10 đồng từ mức 23.206 VND/USD xuống 23.196 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 5 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 6.000 tỷ, 3.750 tỷ, 750 tỷ và 750 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 40.708 tỷ đồng, tăng 61,70% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 9.387 tỷ đồng (giảm 25,02%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 07.09.2020 đến 11.09.2020: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trên thị trường mở. Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần đều giảm trong tuần qua với mức giảm lần lượt 0,02%; 0,05% và 0,04%, từ mức 0,16%/năm; 0,25%/năm và 0,27%/năm xuống mức 0,14%/năm; 0,2%/năm và 0,23%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ 2 đồng từ mức 23.615 VND/USD lên mức 23.617 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm trong tuần không thay đổi, được duy trì tại mức 23.206 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 6.000 tỷ, 2.250 tỷ và 750 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 25.175 tỷ đồng, tăng 23,05% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.520 tỷ đồng (tăng 52,26%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 31.08.2020 đến 04.09.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trên thị trường mở. Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong tuần qua giảm lần lượt 0,02% và 0,19%, từ mức 0,18%/năm và 0,49%/năm xuống mức 0,16%/năm và 0,3%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,03% lên mức 0,26%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần tăng nhẹ 1 đồng, lên mức 23.206 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM không thay đổi tại mức 23.165 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 750 tỷ, 4.500 tỷ, 2.250 tỷ và 500 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 20.459 tỷ đồng, giảm 18,3% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 8.223 tỷ đồng (giảm 4%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 24.08.2020 đến 28.08.2020: Tỷ giá có thể tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trên thị trường mở. Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn đang dồi dào, NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục không can thiệp hoạt động thị trường mở trong thời gian tới.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm không thay đổi trong tuần qua khi duy trì ở mức 0,19%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,06% lên mức 0,3%/năm và lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm nhẹ 0,06% xuống mức 0,43%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm nhẹ 5 đồng, xuống mức 23.205 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm nhẹ 1 đồng, xuống mức 23.165 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 4.000 tỷ, 1.500 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 25.042 tỷ đồng, tăng 18,03% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 8.566 tỷ đồng (giảm 47,66%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 17.08.2020 đến 21.08.2020: Lãi suất liên ngân hàng tăng nhẹ

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trên thị trường mở. Lượng tín phiếu và OMO đang lưu hành vẫn duy trì ở mức 0 từ cuối tháng 6 tới thời điểm hiện tại.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua tăng nhẹ ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,01%; 0,08% và 0,04%, đưa lãi suất các kỳ hạn này lên mức 0,19%/năm; 0,32% và 0,34%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần giảm nhẹ 2 đồng, xuống mức 23.210 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng giảm nhẹ 10 đồng, xuống mức 23.166 VND/USD. Tỷ giá tiếp tục ổn định trong những tuần gần đây khi chỉ số DXY suy yếu và nguồn cung ngoại tệ dồi dào..

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 4.000 tỷ, 1.500 tỷ và 1.000 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 21.216 tỷ đồng, giảm 25,33% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 16.367 tỷ đồng (tăng 32,80%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 10.08.2020 đến 14.08.2020: Thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn dồi dào

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng trên thị trường mở. Theo một số nguồn tin, NHNN đã mua vào gần 2 tỷ USD trong các tuần gần đây. Điều này đồng nghĩa với việc đã có khoảng hơn 40.000 tỷ đồng được NHNN bơm vào thị trường.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng tuần qua quay đầu giảm ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt giảm 0,04%; 0,03% và 0,02%, đưa lãi suất các kỳ hạn này giảm xuống mức 0,18%/năm; 0,31% và 0,32%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tỷ giá trung tâm trong tuần tăng nhẹ 12 đồng, lên mức 23.212 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM cũng tăng nhẹ 9 đồng lên mức 23.176 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 4.000 tỷ, 2.000 tỷ và 750 tỷ đồng.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 28.414 tỷ đồng, giảm 3,44% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.325 tỷ đồng (giảm 33,58%).

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn