Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 23.01.2023 đến 27.01.2023: LSLNH tiếp tục tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa rồi, NHNN bơm ròng 8.655 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thể, thông qua loại hình mua kỳ hạn, NHNN bơm 3.633 tỷ đồng (kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6%), trong khi 15.478 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. NHNN không phát hành thêm tín phiếu, tuy nhiên 20.500 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Mặc dù có sự điều chỉnh giảm ở một số kỳ hạn, tuy nhiên nhìn chung, mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao hơn so với trung bình tháng 12, cho thấy thanh khoản phần nào gặp sức ép trong dịp lễ Tết. Theo BVSC, trong quý I/2023, khi NHTW trên thế giới vẫn được dự báo sẽ tiếp tục lộ trình tăng lãi suất, lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì ở mức cao.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần vừa rồi, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ thêm 3 đồng, từ mức 23.605 VND/USD lên 23.608 VND/USD. Tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ 4 đồng từ 23.444 lên 23.448 VND/USD. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, VND tăng 0,78% YTD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 7, 10 và 15 năm, với giá trị chào thầu lần lượt là 500, 4.000 và 4.000 tỷ đồng.

Kết quả: Tỷ lệ trúng thầu kỳ hạn 5 năm đạt 0%, kỳ hạn 10 năm đạt và 15 năm đạt 100%.

 

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa rồi, GTGD Outright đạt 602,58 tỷ đồng, trong khi giao dịch Repo vắng bóng do tác động của kỳ nghỉ Tết.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 09.01.2023 đến 13.01.2023: Đồng VND tiếp tục tăng giá

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa rồi, NHNN hút ròng 972 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thể, thông qua loại hình mua kỳ hạn, NHNN bơm 39.667 tỷ đồng (24.286,6 tỷ đồng kỳ hạn 7  ngày, lãi suất 6% và 15.478 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 14%), trong khi 27.988 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. Tổng tín phiếu mới phát hành là 110.000 tỷ đồng (89.500 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, lãi suất trung bình 5,86%, và 20.500 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6%), trong khi 97.350 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tính đến ngày 12/01, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần đồng loạt tăng ở các mức 0,52%, 0,62%, 1,95% lên 5,59%, 6,25%, 7,66%.  Lãi suất tiếp tục xu hướng tăng từ đáy hồi cuối tháng 12 khi NHNN sử dụng nghiệp vụ bán hẳn tín phiếu để điều tiết cung tiền.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần vừa rồi, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thêm 3 đồng, từ mức 23.605 VND/USD xuống 23.602 USD/VND. Tỷ giá tại NHTM giảm 31 đồng từ 23.472 VND/USD xuống 23.441 đồng. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, VND tăng 0,82% YTD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 5, 10 và 15 năm, với giá trị chào thầu lần lượt là 500, 4.000 và 4.000 tỷ đồng.

Kết quả: Tỷ lệ trúng thầu kỳ hạn 5 năm đạt 0%, kỳ hạn 10 năm đạt 96%, kỳ hạn 15 năm đạt 100%.

 

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 10.891 tỷ đồng, tăng 119% so với tuần trước đó. Tổng GTGD Repo đạt 13.987 tỷ đồng, tăng 155%.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 02.01.2023 đến 06.01.2023: Phát hành TPCP tích cực ngay từ đầu năm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa rồi, NHNN bơm ròng 13.133 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thông, thông qua loại hình mua kỳ hạn, NHNN bơm 21.988 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 6%), trong khi 35.906 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. Tổng tín phiếu mới phát hành là 77.350 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất trung bình 5,6%), trong khi 104.400 tỷ đồng trước đó đã đáo hạn.

 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tuần vừa rồi, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần, 2 tuần đồng loạt tăng, lần lượt ở mức 0,65%, 1,46%, 0,46% lên 5,09%, 6,06% và 5,69%.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần vừa rồi, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thêm 7 đồng, từ mức 23.612 VND/USD xuống 23.605 USD/VND. Tỷ giá tại NHTM cùng chiều hướng, giảm từ 23.633 VND/USD xuống còn 23.472 VND/USD. Như vậy, ở thời điểm hiện tại, VND lên 0,69% YTD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa rồi, KBNN tổ chức gọi thầu tại 2 loại kỳ hạn: 10 năm và 15 năm với giá trị chào thầu đều ở mức 3.000 tỷ đồng. Khối lượng đặt thầu cho các loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 12.150 và 13.650 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt 100% cho cả 2 kỳ hạn.

THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt mức 4.971 tỷ đồng, giảm 73,74% so với tuần trước đó. Tổng GTGD Repo đạt 5.478 tỷ đồng, giảm 56,8%.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 26.12.2022 đến 30.12.2022: NHNN tiếp tục hút ròng OMO

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·           HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa  rồi, NHNN hút ròng 37.204 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thể, thông qua loại hình mua kỳ hạn, NHNN bơm 41.906 tỷ đồng (35.905,5 tỷ đồng thông qua kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 6% và 6.000 tỷ đồng thông qua kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6%), trong khi 34.710 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn. Tổng tín phiếu mới phát hành là 124.400 tỷ đồng (104.400 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, lãi suất trung bình 5,5% và 20.000 tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6%), trong khi 80.000 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

·           LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Tuần vừa rồi, LSLNH các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần tăng trở lại, lần lượt lượt ở mức 0,95% và 0,36% lên 4,44% và 4,6%. Ngược lại, LSLNH kỳ hạn 2 tuần giảm 1,42% xuống 5,23%.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thêm 19 đồng, từ mức 23.631 VND/USD xuống còn 23.612 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM diễn biến ngược chiều với mức tăng 43 đồng, từ mức 23.590 lên 23.633 VND/USD. Như vậy, năm 2022, VND mất giá 3,04% YTD so với USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·           THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 2 loại kỳ hạn: 10 năm và 15 năm với giá trị chào thầu lần lượt là 2.500 và 3.000 tỷ đồng. Khối lượng gọi thầu cho các loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 12.950 và 15.213 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu đạt 100% cho cả 2 kỳ hạn.

·           THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt mức 18.930 tỷ đồng, tăng 40,83% so với tuần trước đó. Tổng GTGD Repo đạt 12.681 tỷ đồng, tăng 268,43%.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 19.12.2022 đến 23.12.2022: NHNN hút ròng trở lại

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 

·              HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

 

NHNN sử dụng lại nghiệp vụ bán hẳn sau hơn 1 tháng tạm dừng, hút ròng 94.034 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thể, thông qua kênh bán hẳn, NHNN phát hành 80.000 tỷ đồng tín phiếu (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất trung bình 4,08%). Đồng thời, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm 14.571 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 6%), trong khi 28.604 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

 

·            LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

 

Từ ngày 19/12 – 23/12/2023, LSLNH các kỳ hạn qua đêm có chung diễn biến giảm, lần lượt ở mức 1,7%, 1,84% và 0,81% xuống 3,49%, 4,24% và 6,65%. LSLNH giảm mạnh cho thấy thanh khoản trên thị trường vẫn dồi dào trong thời điểm cuối năm.

 

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thêm 19 đồng, từ mức 23.650 VND/USD xuống còn 23.631 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM giảm 193 đồng, từ mức 23.783 VND/USD xuống mức 23.590 VND/USD. Ở thời điểm hiện tại, mức mất giá của VND giảm nhẹ xuống còn 3,35% YTD so với USD.

 

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

 

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 2 loại kỳ hạn: 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho mỗi loại kỳ hạn là 3.000 tỷ đồng. với tỷ lệ trúng thầu cho cả 2 kỳ hạn là 100%.

 

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 13.442 tỷ đồng, tăng 23,05% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt 4.724 tỷ đồng, giảm 47,57% so với tuần trước đó.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 12.12.2022 đến 16.12.2022: NHNN niêm yết trở lại giá mua USD

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Trong tuần vừa qua, NHNN bơm ròng 35.289 tỷ đồng trên thị trường mở. Cụ thể, thông qua loại hình mua kỳ hạn, NHNN bơm 32.133 tỷ đồng (20.139 tỷ đồng thông qua kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 6% và 11.994 tỷ đồng thông qua kỳ hạn 91 ngày, lãi trung bình 6,5%); trong khi 36.844 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn, do đó ghi nhận mức hút ròng 4.711 tỷ đồng đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn. Toàn bộ lượng tín phiếu trị giá 40.000 tỷ đồng đã đáo hạn trong tuần vừa rồi.

 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần quay đầu giảm, lần lượt ở mức 0,42% và 0,04%, xuống còn 5,19% và 6,08%. Trong khi đó, LSLNH kỳ hạn 2 tuần tăng 0,43% lên 7,46%.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm thêm 7 đồng từ mức 23.657 VND/USD xuống còn 23.650 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM kết thúc tuần giảm 180 đồng, từ mức 23.783 VND/USD về mức 23.603 VND/USD. Ở thời điểm hiện tại, mức mất giá của đồng VND đã thu hẹp đáng kể, giảm xuống còn 3,4% YTD so với đồng USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần vừa qua, KBNN tổ chức gọi thầu 2 loại kỳ hạn: 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho các loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 9.000 tỷ và 2.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu cho cả 2 kỳ hạn là 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 10.924 tỷ đồng, 16,26% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 9.010 tỷ đồng (tăng 50,61%).

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn