Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 13.01.2020 đến 17.01.2020: Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới trên 2 kênh tín phiếu và OMO. Hiện tại cũng không có lượng OMO hay tín phiếu nào đang lưu hành. Đây là tuần thứ 4 liên tiếp NHNN không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng vào thị trường khi thanh khoản hệ thống đang tưaơng đối ổn định dù ở những tuần cuối năm.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần bật tăng ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 2,2%; 1,9% và 1,05% lên mức 2,9%/năm; 3,2%/năm và 3,3%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm không đổi ở mức 23.157 VND/USD, tỷ giá tại NHTM cũng duy trì ở mức 23.175 VND/USD. Tỷ giá tiếp tục ổn định trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào qua kênh kiều hối, FDI và FII.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 15 năm, 10 năm và 30 năm. Tỷ lệ trúng thầu đều đạt 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 30.641 tỷ đồng, giảm 13,22% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.608 tỷ đồng (tăng 26%). Khối ngoại thực hiện mua ròng 733 tỷ đồng.

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 06.01.2020 đến 10.01.2020: Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới trên 2 kênh tín phiếu và OMO. Hiện tại cũng không có lượng OMO hay tín phiếu nào đang lưu hành.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 1%; 0,9% và 0,55% xuống mức 0,7%/năm; 1,3%/năm và 2,3%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 1 đồng xuống 23.157 VND/USD, trong khi đó tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ 2 đồng lên mức 23.175 VND/USD. Tỷ giá tiếp tục ổn định trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào qua kênh kiều hối, FDI và FII.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Tỷ lệ trúng thầu đều đạt 100%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 35.309 tỷ đồng, tăng 23,29% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 12.387 tỷ đồng (giảm 8,75%). Khối ngoại thực hiện mua ròng 220 tỷ đồng.

 

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 30.12.2019 đến 03.01.2020: Lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN không thực hiện hoạt động phát hành mới trên 2 kênh tín phiếu và OMO. Hiện tại cũng không có lượng OMO hay tín phiếu nào đang lưu hành.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tăng nhẹ ở kỳ hạn qua đêm và 2 tuần. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần tăng lần lượt 0,2% và 0,1% lên mức 1,85%/năm và 2,95%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần lại giảm nhẹ 0,2% từ 2,65% xuống 2,45%.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá trung tâm giảm 12 đồng xuống 23.157 VND/USD trong khi tỷ giá tại NHTM không đổi vẫn ở mức 23.173 VND/USD. Tỷ giá tiếp tục ổn định trong bối cảnh nguồn cung ngoại tệ dồi dào.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN không thực hiện gọi thầu.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 28.639 tỷ đồng, giảm 3,9% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.575 tỷ đồng (giảm 48,30%). Khối ngoại thực hiện bán ròng 215 tỷ đồng

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 23.12 đến 27.12.2019: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN không thực hiện hoạt động phán hành mới trên 2 kênh tín phiếu và OMO. Trong khi đó, toàn bộ lượng OMO đang lưu hành đã đáo hạn hết đạt 19.520 tỷ đồng. Hiện tại không còn lượng OMO hay tín phiếu nào đang lưu hành.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 1,5%; 1,5% và 0,8% xuống mức 2,1%/năm; 2,3%/năm và 3,2%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá tại NHTM không đổi ở mức 23.160 VND/USD trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 5 đồng, từ mức 23.171 VND/USD lên mức 23.176 VND/USD. Như vậy, lần đầu tiên tỷ giá trung tâm đã cao hơn tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN không thực hiện gọi thầu.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 30.780 tỷ đồng, tăng 31,74% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.285 tỷ đồng (giảm 16,04%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 16.12 đến 20.12.2019: Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng nào trên 2 kênh tín phiếu và OMO. Lượng OMO đang lưu hành khoảng 19.520 tỷ đồng, thời gian đáo hạn dự kiến của lượng OMO đang lưu hành là vào tuần này.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm mạnh ở tất cả các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần giảm lần lượt 1,5%; 1,5% và 0,8% xuống mức 2,1%/năm; 2,3%/năm và 3,2%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá tại NHTM không đổi ở mức 23.160 VND/USD trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 5 đồng, từ mức 23.171 VND/USD lên mức 23.176 VND/USD. Như vậy, lần đầu tiên tỷ giá trung tâm đã cao hơn tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm và 15 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.500 tỷ, 1.500 tỷ và 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 3%; 7% và 13%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 30.780 tỷ đồng, tăng 31,74% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.285 tỷ đồng (giảm 16,04%).

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 02.12 đến 06.12.2019: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần qua, NHNN thực hiện bơm ròng 3.307 tỷ đồng qua thị trường mở. Trên kênh tín phiếu, NHNN tuần qua không thực hiện phát hành mới lượng tín phiếu nào và cũng không có lượng tín phiếu nào đáo hạn. Trên kênh OMO, NHNN thực hiện phát hành mới 34.593 tỷ đồng, và lượng OMO đáo hạn đạt 31.286 tỷ đồng.

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần tiếp tục tăng ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần tăng lần lượt 0,1%; 0,2% và 0,35% lên mức 4,0%/năm; 4,2%/năm và 4,3%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tuần qua, tỷ giá tại NHTM giảm mạnh 33 đồng về mức mức 23.170 VND/USD, về sát với tỷ giá trung tâm. Tỷ giá trung tâm tuần qua đã tăng nhẹ 2 đồng, từ mức 23.162 VND/USD lên mức 23.164 VND/USD. Như vậy, chênh lệch giữa tỷ giá trung tâm và tỷ giá giao dịch thực tế tại các ngân hàng đã được thu hẹp ở mức thấp nhất kể từ khi cơ chế điều hành theo tỷ giá trung tâm ra đời năm 2016.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 2.000 tỷ, 2.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 100%; 100% và 67%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần qua, tổng GTGD Outright đạt 19.527 tỷ đồng, giảm 50,14% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 20.565 tỷ đồng (tăng 19,58%).

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn