Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 18.10.2021 đến 22.10.2021: Lãi suất liên ngân hàng duy trì mặt bằng thấp

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng mới nào trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có chung diễn biến giảm ở 2 loại kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần. Theo đó, LSLNH duy trì không đổi ở mức 0,65%/năm đối với kỳ hạn qua đêm. Trong khi đó, với các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, LSLNH giảm đồng loạt 0,02%, xuống còn 0,64%0,78%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm 17 đồng, từ 23.159 VND/USD xuống còn 23.142 VND/USD. Ngược lại, tỷ giá tại NHTM tăng nhẹ 6 đồng, từ 22.749 VND/USD lên mức 22.755 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 2.000 tỷ và 2.250 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 64%; 3% và 78%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 37.368 tỷ đồng, giảm 13,10% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.457 tỷ đồng (tăng 19,81%).   

Bản tin trái phiếu tuần từ 11.10.2021 đến 15.10.2021: KBNN dự kiến đẩy mạnh phát hành TPCP trong các tháng tiếp theo

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Không có hoạt động bơm/hút ròng mới nào được thực hiện trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có chung diễn biến giảm ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Theo đó, LSLNH giảm lần lượt 0,02%; 0,11% và 0,72% xuống còn 0,65%; 0,66%0,80%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ 6 đồng, từ 23.165 VND/USD lên mức 23.159 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM cũng giảm 14 đồng, từ 22.763 VND/USD lên mức 22.749 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 5 loại kỳ hạn: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 5 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 1.000 tỷ, 2.500 tỷ, 2.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 0%; 64%; 3% và 57%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 42.999 tỷ đồng, tăng 66,68% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 9.563 tỷ đồng (giảm 10,16%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 04.10.2021 đến 08.10.2021: Lãi suất Trái phiếu Chính phủ có dấu hiệu tạo nền

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng mới nào trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến trái chiều giữa 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Trong đó, LSLNH kỳ hạn qua đêm và 2 tuần tăng lần lượt 0,01% và 0,25% lên 0,67% và 1,14%/năm. Ngược lại, LSLNH kỳ hạn một đêm giảm 0,01%, xuống còn 0,77%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 5 đồng, từ 23.160 VND/USD lên mức 23.165 VND/USD. Tương tự, tỷ giá tại NHTM cũng tăng 8 đồng, từ 22.755 VND/USD lên mức 22.763 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 2.000 tỷ và 2.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 77%; 58% và 51%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 25.797 tỷ đồng, giảm 54,51% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 10.644 tỷ đồng (giảm 28,99%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 27.09.2021 đến 01.10.2021: Lãi suất huy động tiếp tục duy trì mặt bằng thấp trong tháng 9

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Không có hoạt động bơm/hút ròng mới nào được thực hiện trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến giảm trở lại đối với cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,02%; 0,05% và 0,01%, xuống còn 0,66%; 0,78% và 0,89%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng 26 đồng, từ 23.134 VND/USD lên mức 23.160 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM giảm 15 đồng, từ 22.770 VND/USD lên mức 22.755 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.500 tỷ, 2.500 tỷ và 2.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 65%; 82% và 46%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 56.712 tỷ đồng, tăng 18,33% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 14.989 tỷ đồng (giảm 5,74%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 20.09.2021 đến 24.09.2021: Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục ở trạng thái dồi dào

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·        HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm/hút ròng mới nào trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0. Diễn biến này tiếp tục cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn đang ở trạng thái dồi dào.  

·        LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến tăng ở các loại kỳ hạn – qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,05%; 0,02% và 0,31%, lên mức 0,69%; 0,79% và 1,23%/năm..

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng 15 đồng, từ 23.119 VND/USD lên mức 23.134 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng tăng nhẹ 1 đồng, từ 22.769 VND/USD lên mức 22.770 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·        THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 2.500 tỷ, 3.000 tỷ và 2.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 100%; 51% và 93%.

·        THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 47.928 tỷ đồng, tăng 35,78% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.902 tỷ đồng (tăng 17,29%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 13.09.2021 đến 17.09.2021: Tín dụng nền kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·        HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Không có hoạt động bơm/hút ròng mới nào được thực hiện trong tuần qua trên các kênh tín phiếu và OMO của thị trường mở. Lượng OMO và tín phiếu đang lưu hành ở thời điểm hiện tại tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·        LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tiếp tục có diễn biến tăng nhẹ ở các loại kỳ hạn – qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, lần lượt ở mức 0,01%; 0,05% và 0,03%, lên mức 0,64%; 0,77% và 0,92%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm có diễn biến tăng nhẹ, ở mức 1 đồng, từ 23.118 VND/USD lên mức 23.119 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng tăng nhẹ 6 đồng, từ 22.763 VND/USD xuống còn 22.769 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·        THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu TPCP tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 4.500 tỷ, 4.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 61,6%; 69%; 75,6% và 100%.

·        THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 35.299 tỷ đồng, tăng 7,84% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.558 tỷ đồng (giảm 6,74%).  

 

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn