Phân tích thị trường trái phiếu
 
Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu
Bản tin trái phiếu tuần từ 12.07.2021 đến 16.07.2021: Lãi suất liên ngân hàng gần như đi ngang

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·        HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN không thực hiện hoạt động nào mới qua các kênh tín phiếu và OMO. Như vậy, lượng bơm ròng 52,8 tỷ đồng trên kênh OMO trong tuần trước đó cũng đã đáo hạn trong tuần này. Lượng OMO và lượng tín phiếu đang lưu hành quay trở lại mức 0.  

·        LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến trái chiều ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần. Theo đó, LSLNH kỳ hạn qua đêm giảm 0,01%, xuống còn 0,93%/năm. Ngược lại, LSLNH kỳ hạn 1 tuần tăng 0,06% lên wscs 1,14%/năm; trong khi kỳ hạn 2 tuần giữ nguyên không đổi ở mức 1,19%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm 9 đồng, từ 23.201 VND/USD xuống mức 23.192 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM đóng cửa tuần tăng 23 đồng, từ 22.992 VND/USD lên mức 23.015 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·        THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 4.500 tỷ, 2.000 và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 70%; 100%; 100% và 28%.

·        THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 40.335 tỷ đồng, tăng 17,92% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 13.304 tỷ đồng (tăng 20,58%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 05.07.2021 đến 09.07.2021: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN thực hiện bơm ròng 1 lượng nhỏ qua kênh OMO, với khối lượng là 52,8 tỷ đồng (lãi suất 2,5%/năm, kỳ hạn 7 ngày) và không thực hiện hoạt động bơm ròng nào qua kênh tín phiếu. Như vậy, lượng OMO đang lưu hành tăng lên 52,8 tỷ đồng, trong khi lượng tín phiếu đang lưu hành tiếp tục duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến giảm ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức giảm lần lượt là 0,09%; 0,14% và 0,43%, xuống mức 0,94%; 1,08% và 1,19%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng 17 đồng, từ 23.184 VND/USD lên mức 23.201 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM đóng cửa tuần giảm 13 đồng, từ 23.005 VND/USD về mức 22.992 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 1.500 và 1.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 85%; 100%; 100% và 80%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 34.205 tỷ đồng, giảm 17,42% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.033 tỷ đồng (giảm 28,83%). 

Bản tin trái phiếu tuần từ 28.06.2021 đến 02.07.2021: Lãi suất liên ngân hàng giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN tiếp tục không thực hiện hoạt động bơm ròng nào mới và cũng không có lượng đáo hạn nào trên kênh OMO và kênh tín phiếu. Như vậy, lượng OMO và tín phiếu đang tiếp tục được duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến giảm ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức giảm lần lượt là 0,18%; 0,19% và 0,1%, xuống mức 1,03%; 1,22% và 1,64%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 5 đồng, từ 23.179 VND/USD lên mức 23.184 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM đóng cửa tuần giảm 7 đồng, về mức 23.005 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 500 tỷ, 3.000 tỷ, 2.000 và 500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 0%; 95,2%; 5,6% và 0%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 41.419 tỷ đồng, giảm 5,47% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 15.502 tỷ đồng (giảm 19,84%). 

Bản tin trái phiếu tuần từ 21.06.2021 đến 25.06.2021: Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN không thực hiện hoạt động bơm ròng nào mới và cũng không có lượng đáo hạn nào trên kênh OMO và kênh tín phiếu. Như vậy, lượng OMO và tín phiếu đang tiếp tục được duy trì ở mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) có diễn biến tăng trở lại ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức tăng lần lượt là 0,26%; 0,24% và 0,29%, lên mức 1,21%; 1,41% và 1,74%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng 31 đồng, từ 23.148 VND/USD lên mức 23.179 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM mặc dù có diễn biến tăng trong tuần nhưng giá đóng cửa tuần không thay đổi so với tuần trước đó, ở mức 23.010 VND/USD.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 4 loại kỳ hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 4 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ, 2.000 và 1.000 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt là 100%; 100%; 100% và 25%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt đạt 43.816 tỷ đồng, tăng 10,57% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 19.340 tỷ đồng (tăng 1,32%).

Bản tin trái phiếu tuần từ 14.06.2021 đến 18.06.2021: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN không thực hiện bơm ròng nào mới trên kênh OMO và kênh tín phiếu. Như vậy, lượng bơm ròng OMO nhỏ (1 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày) trong tuần trước đó cũng đáo hạn trong tuần này. Lượng OMO đang lưu hành đã quay lại mức 0.  

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) tiếp tục có diễn biến giảm ở cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần, với mức giảm lần lượt là 0,06%; 0,01% và 0,09%, xuống mức 0,95%; 1,17% và 1,45%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm tăng 47 đồng, từ 23.101 VND/USD lên mức 23.148 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM cũng có chung diễn biến tăng, với mức tăng mạnh 66 đồng, từ 22.944 VND/USD lên 23.010 VND/USD trong tuần qua.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 7 năm, 15 năm và 20 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 1.000 tỷ, 3.000 tỷ và 1.000 tỷ đồng, nhưng không có lượng trúng thầu nào.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 39.626 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 19.088 tỷ đồng (tăng 68,61%).  

 

Bản tin trái phiếu tuần từ 07.06.2021 đến 11.06.2021: Lãi suất liên ngân hàng giảm trở lại

 THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

·          HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Tuần vừa qua, NHNN thực hiện bơm ròng một lượng nhỏ 1,08 tỷ đồng (kỳ hạn 7 ngày, với lãi suất 2,5%) trên kênh OMO và không có hoạt động nào trên kênh tín phiếu. Như vậy, sau gần 4 tháng liên tiếp không có hoạt động nào, NHNN đã bơm ròng trở lại, tuy nhiên, lượng bơm ròng tuần này là rất thấp. 

·          LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG

Lãi suất liên ngân hàng (LSLNH) diễn biến giảm cả 3 loại kỳ hạn qua đêm, 1 tuần 2 tuần, với mức giảm lần lượt là 0,38%; 0,33% và 0,28%, xuống mức 1,01%; 1,18% và 1,54%/năm.

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong tuần vừa qua, tỷ giá trung tâm giảm 37 đồng, từ 23.138 VND/USD xuống mức 23.101 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá tại NHTM tiếp tục diễn biến giảm, với mức giảm mạnh 94 đồng, từ 23.038 VND/USD xuống 22.944 VND/USD trong tuần qua.

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

·          THỊ TRƯỜNG TPCP SƠ CẤP

Trong tuần qua, KBNN tổ chức gọi thầu tại 3 loại kỳ hạn: 10 năm, 15 năm và 30 năm. Khối lượng gọi thầu cho 3 loại kỳ hạn trên lần lượt ở mức 7.000 tỷ, 4.000 tỷ và 1.500 tỷ đồng, với tỷ lệ trúng thầu lần lượt đạt 83%; 61% và 35%.

·          THỊ TRƯỜNG TPCP THỨ CẤP

 

Trong tuần vừa qua, tổng GTGD Outright đạt 38.321 tỷ đồng, tăng 2,56% so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch Repos đạt mức 11.321 tỷ đồng (giảm 26,76%).

1 Tiếp
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn