Điều lệ Công ty

Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 13) (22/04/2022 5:48 CH)
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ( Sửa đổi lần thứ 12) (01/12/2021 5:51 CH)
Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (20/05/2021 8:45 SA)
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 1) (10/05/2021 8:44 SA)
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (20/04/2021 1:04 CH)
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ( Sửa đổi lần thứ 11) (20/04/2021 8:40 SA)
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ( Sửa đổi lần thứ 10) (21/06/2019 10:47 SA)
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (21/06/2019 8:12 SA)
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 9) (09/08/2017 4:09 CH)
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 8) (24/05/2016 4:09 CH)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố Quy trình kiểm tra kiểm soát của BKS (28/05/2013 10:24 SA)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố Quy trình tổ chức họp HĐQT (28/05/2013 10:23 SA)
Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (Sửa đổi lần thứ 7) (28/05/2013 10:21 SA)
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông (28/05/2013 9:50 SA)
Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) (22/12/2012 11:09 SA)

1

 

HỘI SỞ

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn