Tin tức & Sự kiện

Tin đã đưa
31/07/2023   BVSC - CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 6
28/07/2023   BVSC - CBTT Báo cáo Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023
19/07/2023   BVSC - CBTT v/v sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán
19/07/2023   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2023
13/06/2023   BVSC - CBTT về ngày không còn là cổ đông lớn của TIP
09/05/2023   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT phê duyệt cho Công ty được ký kết các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan
25/04/2023   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ KTT Công ty
21/04/2023   BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
19/04/2023   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2023
19/04/2023   BVSC - CBTT Báo cáo thường niên năm 2022
17/04/2023   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023
30/03/2023   BVSC - CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
30/03/2023   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
30/03/2023   BVSC - CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022
28/02/2023   BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
110  Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn