Tin tức & Sự kiện

Tin đã đưa
10/01/2022   BVSC - CBTT Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động
01/12/2021   BVSC - CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 12
01/12/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương án Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021
01/12/2021   BVSC - CBTT Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
11/11/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2021
11/11/2021   BVSC - CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
11/11/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
09/11/2021   CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt BVSC làm Tổ chức BLPH cho đợt PH cổ phiếu TIP
09/11/2021   Bản tin Nhà đầu tư - 9 tháng đầu năm 2021
19/10/2021   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý III năm 2021
15/10/2021   BVSC-Thông báo về việc thanh toán cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2020
11/10/2021   CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng thuê văn phòng tại Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ
11/10/2021   BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
11/10/2021   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
28/09/2021   BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2020
110  Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn