Tin tức & Sự kiện

Tin đã đưa
11/06/2020   BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19/05/2020   BVSC - CBTT về việc Thay đổi nhân sự là Người nội bộ
08/05/2020   BVSC - Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020
05/05/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19/04/2020   BVSC - CBTT Báo cáo thường niên năm 2019
17/04/2020   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2020
09/04/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
30/03/2020   BVSC - CBTT Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019
19/03/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thời điểm thực hiện chào bán Trái Phiếu Đợt phát hành 2 trong Phương án phát hành bán Trái phiếu riêng lẻ năm 2019
25/02/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Giao nhiệm vụ Người phụ trách kế toán Công ty
30/01/2020   BVSC - CBTT Báo cáo Quản trị Công ty năm 2019
20/01/2020   BVSC - CBTT Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 31.12.2019
17/01/2020   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2019
24/12/2019   BVSC - CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
16/12/2019   Công bố thông tin về việc BVSC tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thế kỷ 21
110  Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn