Tin tức & Sự kiện

DRI: Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 64.000 CP
DSC: DSC | CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
HTM: Công ty cổ phần Chứng khoán Asean - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 9.680.000 CP
DOP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
CEE: Thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu
Tin đã đưa
24/06/2022   CEE: Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu
24/06/2022   KHG: Một phó TGĐ đăng ký mua 500.000 CP
06/05/2022   BVSC - CBTT Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BVSC
29/04/2022   BVSC - CBTT Quyết định chấp thuận là thành viên giao dịch tại VNX
27/04/2022   BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
27/04/2022   BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
22/04/2022   BVSC - CBTT Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 13
22/04/2022   BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
19/04/2022   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2022
19/04/2022   BVSC - CBTT Báo cáo thường niên năm 2021
19/04/2022   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý I năm 2022
14/04/2022   BVSC - CBTT về việc sửa đổi Quyết định thành lập PGD Cao Thắng
31/03/2022   BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
31/03/2022   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về thời gian, địa điểm, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
30/03/2022   BVSC - CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021
110  Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn