Tin tức & Sự kiện

Biến động lớn trong công ty xây dựng hàng đầu tại Việt Nam.
CVHM2003: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVHM2003
Ngày 7/10, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng.
Tin đã đưa
02/10/2020   DC4: Ngày 12/10/2020, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Xây dựng DIC Holdings
29/09/2020   BVSC - CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức năm 2019
29/09/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019
14/08/2020   BVCS - CBTT Báo cáo tài chính và Báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính bán niên năm 2020
29/07/2020   BVSC - CBTT Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
29/07/2020   BVSC - Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020
21/07/2020   BVSC - CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
20/07/2020   BVSC - Công bố Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020
23/06/2020   BVSC - CBTT về việc thay đổi thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025
23/06/2020   BVSC - CBTT Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
19/06/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11/06/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11/06/2020   BVSC - CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020
11/06/2020   BVSC - CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
19/05/2020   BVSC - CBTT về việc Thay đổi nhân sự là Người nội bộ
110  Tiếp

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 2 và 3, Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn