Các cổ đông chính
Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại BVSC là 49%.

Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày T.báo
Tập đoàn Bảo Việt --- 43,281,193 59.92% 30/06/2019
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) --- 3,628,300 5.02% 02/03/2018
PYN Fund Elite (Non-UCITS) --- 3,021,000 4.18% 08/05/2017

 

Hội sở

Địa chỉ: Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3928 8080

Fax: (84-24) 3928 9888

Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Website: www.bvsc.com.vn

 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn