Tin hoạt động của BVSC
Thông báo đấu thầu Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành tổ chức vào ngày 17/08/2012
HNX - 10 Tháng Tám 2012        -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU

Sở GDCK Hà Nội thông báo đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành như sau:

 

 

Mã trái phiếu

Kỳ hạn

(năm)

Khối lượng

gọi thầu

 (tỷ đồng)

Ngày

phát hành

Ngày

đáo hạn

Ngày tổ chức phát hành

 

VBS112045

 

2

1.000

21/08/2012

21/08/2014

17/08/2012

 

VBS112086

3

1.000

21/08/2012

21/08/2015

17/08/2012

VBS112109

5

500

21/08/2012

21/08/2017

17/08/2012

Phương thức xác định kết quả

Đấu thầu đơn giá

Hình thức đấu thầu:

Kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

Hình thức phát hành:

Bán ngang, thấp hơn hoặc cao hơn mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ; được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Phương thức thanh toán gốc:

Thanh toán một lần khi đến hạn.

Phương thức thanh toán lãi:

Trả sau mỗi năm một lần trùng với ngày phát hành.

Hình thức bỏ phiếu

- Tham dự đấu thầu điện tử (Nhập phiếu trực tiếp vào HTĐTĐT của SGDCKHN).

- Tham dự đấu thầu bán điện tử (Bỏ phiếu dự thầu tại trụ sở SGDCKHN; chỉ áp dụng đối với thành viên không tham gia HTĐTĐT).

(Tổ chức, cá nhân không phải là thành viên bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu).

Thời hạn nộp phiếu dự thầu:

- Đối với hình thức dự thầu điện tử: Trước 14h00 ngày 17/08/2012;

- Đối với hình thức dự thầu bán điện tử: Trước 13h ngày 17/08/2012.

Địa điểm nộp phiếu dự thầu:

Tầng 1, Sàn đấu giá Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày công bố kết quả đấu thầu:

Ngày 17/08/2012

 

Thông tin thêm xin liên hệ:

SỞ Giao dỊch ChỨng khoán Hà NỘi

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Tel: (04) 3 941 2626  Fax: (04) 3 934 7330

Email: bandaugia_hastc@yahoo.com.vn

Website: www.hnx.vn

 

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn