Tin hoạt động của BVSC
PPE: Bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
HNX - 10 Tháng Tám 2012        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
PPE  5.60 0.00%

Căn cứ Quy chế Hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30 tháng 8 năm 2011của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo bổ sung danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau:

 

-       Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam;

-       -       Mã chứng khoán: PPE;

-       Ngày bắt đầu giao dịch không được ký quỹ: 13/08/2012;

Lý do chứng khoán không được giao dịch ký quỹ: Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2012 âm (-2.139.858.880 đồng

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn