Tin hoạt động của BVSC
QHD0823042: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2012
VSD - 10 Tháng Tám 2012        -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu như sau:

 


- Tổ chức đăng ký:    Ngân hàng Phát triển Việt Nam
- Tên trái phiếu:    Trái phiếu chính phủ đấu thầu
- Mã trái phiếu:    QHD0823042
- Mã ISIN:    VNBD08230425
- Mệnh giá:    100,000 đồng
- Sàn giao dịch:    Trái phiếu chuyên biệt
- Loại trái phiếu:    
- Kỳ hạn:    15 năm năm
- Ngày phát hành:    15/09/2008
- Ngày đáo hạn:    15/09/2023
- Lãi suất:    15%/năm
- Ngày đăng ký cuối cùng:     31/08/2012

- Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2012

- Ngày thanh toán: 15/09/2012

- Ngày thực thanh toán: 17/09/2012

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 15.000VNĐ

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi văn bản xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu trái phiếu QHD0823042 lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: chậm nhất vào 15h ngày 05/09/2012.

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký trái phiếu nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn