Tin tức ngành
Bảo hiểm xây dựng - Phí tăng, bồi thường ít
Thời báo kinh tế Sài Gòn - 16 Tháng Chín 2015        -

Bộ Tài chính đã có cuộc họp với các bộ ngành liên quan và nhiều cuộc họp với doanh nghiệp bảo hiểm hôm thứ hai (14/9) để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, nhà thầu…là đối tượng phải mua bảo hiểm thì chưa được tổ chức một cuộc lấy ý kiến rộng rãi nào về vấn đề này.

Hơn 10 năm nay, việc mua bảo hiểm trong các hoạt động đầu tư xây dựng là không bắt buộc; do đó Bộ Tài chính không ban hành quy định, điều khoản, biểu phí nào để các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động triển khai.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, trong giai đoạn 1994-2014, doanh thu phí bảo hiểm xây dựng tăng bình quân 12%/năm, đạt 2.300 tỉ đồng vào năm 2014. Trung bình hàng năm, các doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường khoảng 700 tỉ đồng, góp phần giúp các chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, thi công khắc phục hậu quả thiệt hại tại các công trình.
Điều kiện, điều khoản, biểu phí tối thiểu của sản phẩm bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng chưa thống nhất. Như vậy, ngay từ lúc chưa bắt buộc các hoạt động đầu tư xây dựng phải mua phí bảo hiểm, trung bình hàng năm các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải bồi thường chưa đến 1/3 số tiền mà họ thu được.

Nhiều chủ đầu tư chưa chú trọng mua hoặc mua dưới giá trị nên khi được nhận bồi thường ít, không đủ kinh phí khắc phục hậu quả. Về phía người bán thì cũng chưa có điều kiện nên nhiều doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm không đủ năng lực tài chính (vốn chủ sở hữu dưới mức vốn pháp định, khả năng thanh toán không đảm bảo quy định) mà vẫn nhận bảo hiểm và nhận tái bảo hiểm các công trình xây dựng lớn.

Tại dự thảo nghị định mới, khi việc mua bảo hiểm trong lĩnh vực này là bắt buộc, Bộ Tài chính quy định mức phí bảo hiểm sẽ được xác định trên nguyên tắc đủ để chi trả bồi thường và bù đắp các khoản chi phí quản lý, chi phí khai thác bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó,nguyên tắc xây dựng mức phí bảo hiểm công trình xây dựng: số tiền bảo hiểm là giá trị đẩy đủ của công trình khi hoàn thành nhưng không thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với trách nhiệm bảo hiểm tư vấn đầu tư xây dựng: tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị công trình của công trình đang thực hiện tư vấn, thiết kế. Riêng bảo hiểm đối với người lao động tại các công trường thì tùy theo mức độ bị thương tích, bệnh tật. Trường hợp tử vong thì số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/vụ.

Nếu dự thảo nghị đinh này được thông qua, sẽ thêm một loại bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp xây dựng và dự tính số tiền thu được từ việc bán bảo hiểm đối với các công ty bảo hiểm sẽ tăng lên đáng kể.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn