Công bố thông tin
BVSC - Công bố thông tin về việc thay đổi tên và địa chỉ phòng giao dịch Mỹ Đình
22 Tháng Chín 2015        -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 851/2015/ BVSC – TH                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
V/v: CBTT thay đổi địa điểm và đổi tên
Phòng Giao dịch Mỹ Đình  thành Phòng
Giao Dịch Kim Mã, trực thuộc Trụ sở chính BVSC
                                                                                          Ngày  22  tháng 09 năm 2015
                                                                                                      
 
Kính gửi:   -     ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
                    -     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
                    -     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM
                    -     TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
            
1. Công ty: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
 
2. Mã chứng khoán: BVS
 
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 
4. Điện thoại: 04.3928 8080 Fax: 04.39289888
 
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Đình Hòa
 
6. Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt CBTT về việc thay đổi tên và địa chỉ phòng giao dịch của Công ty, cụ thể:
 
6.1 Tên và địa điểm của phòng Giao dịch cũ:
 
Tên gọi Phòng giao dịch: Phòng Giao dịch Mỹ Đình;
 
Địa chỉ: Số 8 Nguyễn Cơ Thạch, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; 
 
Phạm vi hoạt động: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
 
6.2 Tên và địa điểm của phòng Giao dịch mới:
 
Tên gọi Phòng giao dịch: Phòng Giao dịch Kim Mã;
 
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ba Đình, Thành phố Hà Nội; 
 
Phạm vi hoạt động: môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
 
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/09/2015.
 
 
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu TH                                                                           

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT          

            TỔNG GIÁM ĐỐC

                   (đã ký)

 

 

                Nhữ Đình Hòa

 
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn