Tin doanh nghiệp
VGS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HNX - 25 Tháng Mười 2018        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
VGS  8.20 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGS của CTCP Ống thép Việt Đức VGPIPE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ-VGS ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
+ Tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 01/2018/ĐHĐCĐ-VGS ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
          - Nội dung xin ý kiến: + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định các vấn đề sau và giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để:
· Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
· Ngay sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu thì căn cứ số lượng cổ phiếu phát hành thực tế để tiến hành:
          - Nội dung xin ý kiến: § Thực hiện việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
§ Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; Xin cấp lại Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
§ Sửa đổi/bổ sung các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ của Công ty và Báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông Công ty vào kỳ họp gần nhất.
          - Nội dung xin ý kiến: · Quyết định các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 06/11/2018 đến 17h ngày 20/11/2018
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn