Loại mã cổ phiếu TAR ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 09/10/2019

icon

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu TAR của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An ra khỏi "Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ" áp dụng từ ngày 09/10/2019 theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ Quý Khách hàng vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng !