Tin doanh nghiệp
Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
HNX - 15 Tháng Mười Một 2019        -

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; ...
4.500.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
23.800 đồng/cổ phần
51.401.089 cổ phần
căn cứ theo Quy chế đấu giá
 

+ Thời gian: Từ ngày 29/11/2019 đến 16h00 ngày 04/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Từ 9h00 đến 14h00 ngày 05/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14h30 ngày 05/12/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 11/12/2019
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá
 

Tài liệu đính kèm
  1.-Quy-che-ban-dau-gia-ca-lo.pdf
  2.-QD-ban-von-SCIC--QTP.pdf
  3.-QD-ban-hanh-Quy-che-dau-gia--QTP--SCIC.pdf
  4.-Cong-bo-thong-tin.PDF
  5.-Dieu-le-cong-ty-2018.pdf
  6.-Bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-2017.pdf
  7.-Bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-2018.PDF
  8.-Bao-cao-tai-chinh-soat-xet-ban-nien.pdf
  Cac-mau-don-dau-gia.pdf
  Phu-luc-1_Danh-sach-dai-ly-dau-gia.pdf
  Thong-bao-de-dang-website.DOCX
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn