Tin doanh nghiệp
TDT: Nguyễn Tiến Dũng - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 330.000 quyền mua
HNX - 10 Tháng Mười Hai 2019        -

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Tiến Dũng
- Mã chứng khoán: TDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.528 CP (tỷ lệ 1,05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Huy Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 330.000 CP (tỷ lệ 4,12%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 84.528 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký mua: 330.000 quyền mua
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 414.528 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dich: 183.528 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/12/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/12/2019.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn