Tin doanh nghiệp
TKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
HNX - 21 Tháng Năm 2019        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
TKC  8.80 0.00%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKC của CTCP Xây Dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01cổ phiếu – 01quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua chương trình nghị sự của HĐQT;
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2019-2024);
- Thông qua biên bản họp của ĐHĐCĐ;
- Thông qua Nghị quyết họp của ĐHCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại Hội.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn