Tin thị trường
Chính phủ thúc doanh nghiệp cổ phần hóa và lên sàn
Đầu tư Chứng khoán - 23 Tháng Bảy 2019        -

6 tháng đầu năm, cả nước đã bán cổ phần lần đầu tại 6 doanh nghiệp, thu về 562,707 tỷ đồng; thoái vốn tại 30 doanh nghiệp, thu về 4.589,335 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giá trị sổ sách. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, cả nước đã cổ phần hóa 162 doanh nghiệp với tổng quy mô vốn nhà nước được xác định lại đạt 205.433,2 tỷ đồng, bằng 108% tổng giá trị phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa cả giai đoạn 2011 - 2015; tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt 218.255,691 tỷ đồng, gấp 2,8 lần tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của cả giai đoạn 2011 - 2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, một vấn đề “nan giải” là tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn chậm so với kế hoạch đề ra. Một số bộ, ngành, địa phương phản ánh còn gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn do việc rà soát, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn để tháo gỡ chưa kịp thời...

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2019, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục rà soát toàn diện các văn bản pháp luật liên quan để ban hành hướng dẫn theo thẩm quyền, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, khả thi trong triển khai thực hiện. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ðáng chú ý, để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp quy mô lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban phải chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp quy mô lớn trực thuộc theo quy định và tiến độ triển khai Ðề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trình Thủ tướng Ðề án cơ cấu lại toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong tháng 7/2019. Ðồng thời, xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Bộ Xây dựng tiếp tục quá trình hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị; rà soát, chuyển giao về Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) các doanh nghiệp chưa hoàn thành thoái vốn theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước đôn đốc các doanh nghiệp đã cổ phần hóa thực hiện nghiêm việc đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán; bàn giao các doanh nghiệp thuộc diện phải bàn giao về SCIC theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành quyết toán công tác cổ phần hóa; xác định số phải nộp, tạm nộp và thực hiện nộp về Quỹ theo quy định. Trường hợp không đảm bảo thời gian thì phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, giải trình rõ nguyên nhân và chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này.

Ðược biết, Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa đến năm 2020 đã được Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình Thủ tướng Chính phủ, dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 7/2019. Ngoài danh mục này, Chính phủ cũng chỉ đạo xây dựng Danh mục doanh nghiệp thực hiện thoái vốn, trình Thủ tướng để kịp ban hành trong tháng 7 này.  

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn