Tin doanh nghiệp
VOS: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS
HOSE - 11 Tháng Chín 2019        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
VOS  2.63 6.91%

Ngày 04/04/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) đã ban hành Quyết định số 121/QĐ-SGDHCM về việc chuyển cổ phiếu VOS của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017 là 10,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là -791,30 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.

Ngày 29/08/2019, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của VOS. Theo đó, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 của công ty là -68,32 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2019 là -845,11 tỷ đồng Ngoài ra, kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của công ty do công ty lỗ 68,32 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019 và tại thời điểm 30/06/2019 các khoản nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 178 tỷ đồng.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu VOS do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2019 căn cứ trên BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2019 là số âm, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu VOS sẽ căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn