DỊCH VỤ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU IBOND

icon
 
Giao dịch Trái phiếu iBond là hình thức Khách hàng mua và cam kết bán lại trái phiếu. Đây là một kênh đầu tư mới dành cho khách hàng cá nhân đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình một cách hiệu quả do BVSC phát triển và phân phối.
 
Đối tượng: Mọi khách hàng Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu đầu tư và hưởng mức lãi suất cao vượt trội và cơ chế linh hoạt hơn hình thức gửi tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi tại Ngân hàng.
 
Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ tại tất cả các Phòng Giao dịch của BVSC trên toàn quốc.
 
Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo ./.