Thông tin cho cổ đông
ACV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
HNX - 22 Tháng Mười 2020        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối Tháng 11/2020. Thời gian cụ thể Tổng công ty sẽ thông báo trong Thư mời gửi cổ đông tham dự họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP, Số 58, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM
          - Nội dung họp: Các nội dung về đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP và quy định của pháp luật hiện hành. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn