Tin doanh nghiệp
Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sở hữu
HNX - 23 Tháng Mười 2020        -

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
chào bán cạnh tranh Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam
57 - 59 Thùy Vân, phường 2, TP. Vũng Tàu
Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, giấy in; Dịch vụ khách sạn, ...
230.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
15.530 đồng/cổ phần
chào bán cạnh tranh 5.290.000 cổ phần
5.290.000 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 26/10/2020 đến 15h30 ngày 09/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh (file Phụ lục danh sách các đại lý chào bán cạnh tranh)

chào bán cạnh tranh
Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/11/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

chào bán cạnh tranh
08h30 ngày 16/11/2020
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 17/11/2020 đến 16 giờ ngày 23/11/2020
Từ ngày 18/11/2020 đến ngày 23/11/2020

Tài liệu đính kèm
  1.-Quy-che-dau-gia.doc
  2.-Ban-CBTT.pdf
  3.-Chung-thu-tham-dinh-gia.pdf
  4.-Thong-bao-chao-ban-canh-tranh.pdf
  BCTC-2018.pdf
  BCTC-2019.pdf
  BCTC-Quy-II.pdf
  Cam-ket-CBTT.pdf
  Cong-van-thong-bao-tai-lieu-mat.pdf
  Dieu-le.pdf
  Don-dang-ky-chao-ban-canh-tranh.pdf
  Giay-DKKD.pdf
  Giay-DKKD2.pdf
  Giay-xac-nhan-co-phan.pdf
  Quyet-dinh-226.pdf
  Quyet-dinh-469.pdf
  Quyet-dinh-636.pdf
  Uy-quyen-nop-ho-so.pdf
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn