Tài chính - Ngân hàng
Giải ngân vốn đầu tư qua kho bạc đến 31/10 ước đạt hơn 67%
Thời báo tài chính Việt Nam - 26 Tháng Mười 2020        -

Với kết quả trên, so với cùng kỳ năm 2019 tăng hơn 90.000 tỷ đồng về giá trị, tăng 12,6% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 59,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN.

Cụ thể, vốn ngân sách nhà nước giải ngân được hơn 283.129 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua KBNN; bằng 58,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và UBND tỉnh giao thêm kiểm soát chi qua KBNN. Trong đó, vốn trong nước giải ngân được hơn 264.502 tỷ đồng; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là gần 18.627 tỷ đồng.

Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 18.637,8 tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn trong nước giải ngân là 16.442,8 tỷ đồng, bằng 69,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận là 2.195 tỷ đồng, bằng 61,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Vốn bổ sung ngoài kế hoạch giải ngân được hơn 3.000 tỷ đồng, bằng 79,3% kế hoạch bộ, ngành, địa phương giao bổ sung.

Về giải ngân vốn đầu tư qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020, báo cáo cho thấy, ước đến ngày 31/10/2020 giải ngân qua hệ thống KBNN là 44.587,3 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 được xác nhận chuyển nguồn qua hệ thống KBNN.

Về chi thường xuyên, báo cáo của KBNN cho thấy, dự kiến đến 31/10/2020, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 770.086 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

So với cùng kỳ năm 2019, số vốn chi được KBNN kiểm soát tăng 38.473 tỷ đồng về giá trị, giảm 1,3% về tỷ lệ so với dự toán (đến hết 31/10/2019, kiểm soát chi thường xuyên NSNN là 731.613 tỷ đồng 70,2% so với dự toán năm 2019). Dự toán giao đầu năm không bao gồm số tạm ứng và dự toán từ năm trước chuyển sang là 1.118.008 tỷ đồng.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn