Tin thị trường
Quy định mới hỗ trợ thanh khoản cho thị trường phái sinh
Thời báo tài chính Việt Nam - 26 Tháng Mười Một 2020        -

  • Dự thảo nghị định có quy định cho phép SGDCK được áp dụng một số biện pháp để ổn định thị trường và bảo vệ nhà đầu tư.
  • Dự thảo quy định những nguyên tắc căn bản về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, điều kiện cung cấp dịch vụ của thành viên giao dịch, thành viên bù trừ đối với nhà đầu tư.

Bộ Tài chính đã chính thức hoàn thiện dự thảo nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh trình Chính phủ xem xét, ban hành. Dự thảo nghị định đã bổ sung thêm nhiều quy định mới tạo điều kiện hoàn thiện khung pháp lý và tăng tính thanh khoản cho thị trường phái sinh sau này.

Thêm điều kiện đối với tổ chức cung cấp dịch vụ

Theo ban soạn thảo, dự thảo nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh đã được hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét, ban hành. Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới, vừa đáp ứng tính phù hợp với quy định tại Luật Chứng khoán 2019, vừa khắc phục được những vướng mắc phát sinh trên thực tiễn của Nghị định 42/2015/NĐ-CP hiện hành. Khi được ban hành, nghị định mới sẽ tạo căn cứ pháp lý để ban hành và sửa đổi bổ sung các thông tư hướng dẫn, quy chế và quy định hiện hành về TTCK phái sinh, hoàn thiện khung pháp lý cho sự vận hành của thị trường.

Cũng theo ban soạn thảo, trên cơ sở các quy định trong Luật Chứng khoán 2019 về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, các quy định về mô hình và điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh tại Nghị định số 42, dự thảo nghị định mới giữ nguyên các điều kiện cơ bản đối với các nghiệp vụ kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán. Hay nói cách khác, các điều kiện về vốn, yêu cầu lợi nhuận, báo cáo tài chính, điều kiện về nhân sự, an toàn tài chính… đối với các tổ chức kinh doanh, cung cấp dịch vụ phái sinh vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành. “Quy định về điều kiện để thực hiện các hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh vẫn ở mức cao hơn so với điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ thanh toán trên thị trường cơ sở” – đại diện ban soạn thảo cho hay.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định đã bổ sung các quy định về điều kiện và yêu cầu trình tự, hồ sơ thủ tục được quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 42 lên dự thảo nghị định mới, nhằm đảm bảo tính thực thi cao hơn.

Hỗ trợ thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh

Theo quy định tại dự thảo nghị định, các loại chứng khoán phái sinh giao dịch trên TTCK phái sinh bao gồm: các chứng khoán phái sinh chuẩn hóa/niêm yết như hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn trên tài sản cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán hoặc tài sản cơ sở khác theo quy định của Chính phủ được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị chứng khoán phái sinh; các chứng khoán phái sinh giao dịch thỏa thuận như hợp đồng quyền chọn và hợp đồng kỳ hạn trên tài sản cơ sở là chứng khoán, chỉ số chứng khoán được giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK). Ngoài SGDCK, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh niêm yết.

Ngoài ra, liên quan đến vấn đề tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, dự thảo nghị định có quy định cho phép SGDCK được áp dụng một số biện pháp để ổn định thị trường và bảo vệ nhà đầu tư như: thay đổi thời gian giao dịch, áp dụng và điều chỉnh giới hạn lệnh, giới hạn vị thế, biên độ dao động giá, hạn chế mở vị thế mở mới... Trong đó, áp dụng và thay đổi biên độ dao động giá là biện pháp mới được bổ sung vào dự thảo nghị định để phù hợp và đồng bộ với biện pháp điều chỉnh biên độ giá cổ phiếu trên thị trường cơ sở khi thị trường cơ sở có biến động mạnh. Các quy định này phù hợp với quy định mới của Luật Chứng khoán năm 2019.

Một điểm mới khác, là việc giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư thực hiện thông qua môi giới của các thành viên giao dịch của SGDCK. Hoạt động bù trừ, thanh toán thực hiện thông qua các thành viên bù trừ và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Dự thảo quy định những nguyên tắc căn bản về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, điều kiện cung cấp dịch vụ của thành viên giao dịch, thành viên bù trừ đối với nhà đầu tư.

Đặc biệt, dự thảo cũng quy định về điều kiện hoạt động của thành viên giao dịch đặc biệt là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia giao dịch các chứng khoán phái sinh dựa trên tài sản cơ sở là các trái phiếu chính phủ; quy định về thành viên tạo lập thị trường là một số thành viên giao dịch đã ký hợp đồng tạo lập thị trường với SGDCK, nhằm hỗ trợ thanh khoản cho một số sản phẩm chứng khoán phái sinh trong giai đoạn đầu giao dịch.

Bổ sung điều kiện về vốn điều lệ

Dự thảo nghị định cũng tách biệt quy định về điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ. Trong đó, công ty quản lý quỹ chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh cho khách hàng. Công ty chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ môi giới, tự doanh và tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

Ngoài ra, bổ sung quy định điều kiện về vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của chi nhánh ngân hàng nước ngoài muốn thực hiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh (trước đây Nghị định số 42 chưa có).

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn