Tin thị trường
IDI: Đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC quý, BCTC bán niên và BCTC KT năm 2020
HOSE - 26 Tháng Hai 2020        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
IDI  12.70 -1.17%

Ngày 26/02/2020, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 01/2020/IDI-CBTT  ngày 24/02/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (Mã chứng khoán: IDI) đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC quý, BCTC bán niên và BCTC KT năm 2020, thời hạn đề nghị được gia hạn như sau:

STT

Thông tin

công bố

Thời gian công bố theo

Thông tư 155

Thời gian

đề xuất gia hạn

1

Báo cáo tài chính hàng Quý

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc Quý

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc Quý

2

Báo cáo tài chính bán niên (soát xét)

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm

Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm

3

Báo cáo tài chính năm (kiểm toán)

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Lý do: Công ty có nhiều Công ty con, Công ty liên doanh liên kết hoạt động trong nhiều lĩnh lực ngành nghề khác nhau. Công ty phải lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất nên cần có thời gian thu thập và kiểm tra số liệu của các báo cáo tài chính của các Công ty con và Công ty liên doanh liên kết sao cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 và Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I phải được UBCKNN xem xét và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn