Tin thị trường
SJF: Gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp BCTC năm 2020
HOSE - 27 Tháng Hai 2020        -

Căn cứ những quy định về Công bố thông tin Báo cáo tài chính tại thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương (mã chứng khoán: SJF) đã gửi Công văn số 2402/2020/CV-STD ngày 24/02/2020 đến SGDCK TP.HCM về việc gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp BCTC năm 2020 như sau:

STT

Thông tin công bố

Thời gian công bố theo Thông tư 155

Thời gian đề xuất gia hạn

1

Báo cáo tài chính hàng Quý (Mẹ và Hợp nhất)

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày kết thúc Quý

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc Quý

2

Báo cáo tài chính bán niên (Mẹ và Hợp nhất) được soát xét

Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm

Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm

3

Báo cáo tài chính năm (Mẹ và Hợp nhất) được kiểm toán

Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Chậm nhất 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính

Lý do: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương có nhiều Công ty thành viên (bao gồm các công ty con, Công ty liên kết và các thành viên khác), do vậy cần có thời gian để tập hợp đầy đủ các BCTC của các thành viên và hoàn thành lập BCTC Hợp nhất của Công ty.

Theo quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì UBCKNN sẽ xem xét việc gia hạn công bố thông tin của Công ty và Công ty phải thực hiện công bố thông tin khi có ý kiến chấp thuận của UBCKNN.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn