Tin doanh nghiệp
ILC: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV - người có liên quan đến Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.517.550 CP
HNX - 04 Tháng Sáu 2020        -

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
- Mã chứng khoán: ILC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.517.550 CP (tỷ lệ 24,96%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Linh Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 107.550 CP (tỷ lệ 1,77%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Trung Hà
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 204.108 CP (tỷ lệ 3,36%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.517.550 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cơ cấu khoản đầu tư của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/06/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/07/2020.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn