Loại mã cổ phiếu DXG, VFG ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 19/08/2020

icon
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt xin công bố loại mã cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và mã cổ phiếu VFG của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam ra khỏi “Danh mục Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ”áp dụng từ ngày 19/08/2020 theo thông báo số 1426/TB-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
Chi tiết danh sách Chứng khoán Giao dịch Ký quỹ quý khách hàng vui lòng xem file đính kèm.
Trân Trọng !