Tin thị trường
LCM: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu LCM
HOSE - 16 Tháng Chín 2020        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
LCM  1.00 -2.91%

Ngày 05/04/2017, SGDCK TP.HCM có Quyết định số 104/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu LCM chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/04/2017 do LNST chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2015 là -31.411.518.616 đồng căn cứ BCTC Hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, LNST của cổ đông công ty mẹ là -8.858.431.983 đồng và LNST chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2016 là -40.269.950.599 đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán. Ngày 28/8/2020, SGDCK TP.HCM đã nhận được BCTC riêng và BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2020; sau khi xem xét BCTC của Công ty SGDCK tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu LCM và việc xem xét xử lý tiếp theo sẽ được căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn