Tin thị trường
BSL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HNX - 24 Tháng Chín 2020        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSL của CTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua điều chỉnh tăng quỹ thù lao kế hoạch năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tương đương với quỹ thù lao năm 2019: 1.009.640.000 đồng;
+ Thông qua điều chỉnh tăng quỹ Khen thưởng phúc lợi kế hoạch năm 2020 là: 6.106.308.100 đồng.
          - Thời gian thực hiện: Thời hạn cuối cùng để nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: 22/10/2020
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Sông Lam – Khối I, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Số 72 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info-bvsc@baoviet.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info.hcm@baoviet.com.vn