Tài chính - Ngân hàng
Thành lập sàn giao dịch nợ, sửa Thông tư mua bán nợ xấu
TBKTSG - 20 Tháng Mười 2021        -

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mới đây công bố đưa sàn giao dịch nợ đi vào hoạt động chính thức. Đây là nơi cung cấp các dịch vụ liên quan đến xử lý nợ xấu, bao gồm cả môi giới mua, bán khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu.

Theo thống kê của VAMC, tính đến tháng 9-2021, VAMC đã thực hiện mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt với trị giá 392.327 tỉ đồng, mua nợ theo giá thị trường khoảng 11.541 tỉ đồng. Tổng dư nợ gốc đã xử lý là 315.721 tỉ đồng, tổng thu hồi nợ là 179.347 tỉ đồng.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây cũng lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung của Thông tư 09/2015 quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo NHNN, trong quá trình thực hiện mua bán nợ theo Thông tư số 09, các tổ chức tín dụng (TCTD) cho rằng có một số vướng mắc về quy định mua bán nợ như định giá, xử lý chênh lệch tỷ giá, xử lý tài chính đối với trường hợp bên mua nợ là TCTD.

Thêm nữa, trong thời gian gần đây đã có hiện tượng TCTD thực hiện bán nợ cho bên mua nợ không phải là TCTD và được thanh toán chậm tiền mua nợ. “Hoạt động này có thể dẫn đến việc phản ánh thiếu khách quan về tình trạng của các khoản nợ cấp tín dụng tại các TCTD”, NHNN đánh giá.

Theo đó, các TCTD cho rằng gặp khó trong việc định giá khoản nợ và đề nghị được hướng dẫn cụ thể hơn do Thông tư cũ chưa quy định các yếu tố như tình hình tài chính khách hàng vay, cung cầu thị trường và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá trị khoản nợ, tình trạng và giá trị tài sản bảo đảm (nếu có) của khoản nợ tại thời điểm định giá.

Dự thảo Thông tư cũng đã bổ sung quy định khẳng định các TCTD có quyền tự định giá khoản nợ theo Luật Giá, nhưng không được tự tổ chức bán nợ như trước, mà phải thông qua tổ chức đấu giá tài sản, bao gồm Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung quy định xác định tình trạng của khoản nợ trong quá trình mua bán, vì có các khoản nợ chỉ  bán một phần, để quản lý và theo dõi. Dự thảo cũng bổ sung quy định về nguyên tắc xử lý thu hồi nợ khi bán nợ (thu hồi nợ gốc trước, thu hồi nợ lãi sau) và xử lý tài chính trong hoạt động mua bán nợ theo quy định.

Đối với khoản nợ chưa hoàn thành việc mua, bán nợ, khoản nợ vẫn thuộc sở hữu của bên bán nợ. Do vậy, bên bán nợ vẫn phải chịu rủi ro và phải quản lý phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định.

Số tiền bên mua nợ đã trả cho bên bán nợ (nhưng chưa trả đủ số tiền mua nợ theo hợp đồng mua bán nợ) được xem như số tiền trả trước. Bên bán nợ phải quản lý như đối với khoản phải trả, còn bên mua nợ xem như khoản phải thu.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn