Tin doanh nghiệp
NSC: Giá vốn ăn mòn lợi nhuận, điều chỉnh lùi kế hoạch lợi nhuận cả năm
Báo Đầu tư - 27 Tháng Mười 2021        -
Mã liên quan
Giá Thay đổi
NSC  113.00 -3.25%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 cho thấy, trong kỳ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinaseed đạt 405 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, do giá vốn có tốc độ tăng mạnh hơn (tăng 57%) nên đã ăn mòn lợi nhuận, biên lợi nhuận giảm. Kết quả, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2021 của công ty giảm nhẹ 0,6% so với cùng kỳ, còn 106,6 tỷ đồng.  

Trong kỳ, doanh thu tài chính của công ty giảm 20% còn 805 triệu đồng, trong khi chi phí tài chính vọt lên 6,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Bù lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 3% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ chi phí và ghi nhận thêm lợi nhuận khác không đáng kể, công ty ghi nhận lãi trước thuế 35,8 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giãn cách xã hội lan rộng tại các tỉnh phía Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động của công ty. So với quý II/2021, doanh thu quý III/2021 của Vinaseed giảm 24% còn lợi nhuận trước thuế giảm gần 51%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi thuần của công ty đạt 1.182 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lãi gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 372 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Do chi phí tài chính, chi phí hoạt động đều tăng mạnh hơn so với cùng kỳ nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng chỉ tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Kết quả 9 tháng, công ty ghi nhận 147 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Mới đây, HĐQT Vinaseed đã thông qua kế hoạch kinh doanh quý IV/2021 và cả năm 2021. Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất quý IV/2021 là 517 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 99 tỷ đồng, hồi phục mạnh trở lại so với quý III/2021.

Mặc dù vậy, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm chỉ đạt lần lượt 1.700 tỷ đồng và 246 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 15% so với năm 2020. Kế hoạch điều chỉnh này giảm đáng kể so với mục tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của công ty đã thông qua: doanh thu 1.800 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 266 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của Vinaseed đạt 2.011 tỷ đồng, tăng 11,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh, chủ yếu do hàng tồn kho tăng tới 88% (614 tỷ đồng). Cơ cấu hàng tồn kho chủ yếu là thành phầm (556 tỷ đồng, tăng gấp đôi đầu năm). Nợ phải trả của công ty cũng tăng 32% lên 792 tỷ đồng. Riêng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 2,5 lần.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn