Tin thị trường
C4G: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HNX - 27 Tháng Mười 2021        -

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C4G của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến về phương án chi tiết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn