Tin doanh nghiệp
Hoàn nhập dự phòng, Dược Việt Nam lãi quý III tăng 40%
NDH - 27 Tháng Mười 2021        -

  • Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 12%, lãi trước thuế tăng 24% lên gần 190 tỷ đồng.

Tổng công ty Dược Việt Nam (UPCoM: DVN) công bố báo cáo hợp nhất quý III với doanh thu thuần giảm 16% về 1.074 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm 17% xuống 967 tỷ đồng nên biên lãi gộp tăng nhẹ từ 9% lên 10%.

Doanh thu tài chính giảm 26% xuống 20 tỷ đồng chủ yếu do cổ tức thấp hơn cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm mạnh 88% xuống 5,6 tỷ đồng nhờ hoàn nhập 11 tỷ đồng dự phòng đầu tư tài chính. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 21% xuống 25 tỷ đồng. Theo đó, doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý III đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 40%.

dvn-png-2671-1635321462.png

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần giảm 12% về 3.362 tỷ. Các chi phí đều giảm trong kỳ, đặc biệt chi phí tài chính giảm 87% xuống 14 tỷ đồng nhờ hoàn nhập 36 tỷ đồng khoản dự phòng và chi phí lãi vay giảm từ 57 tỷ về 44 tỷ đồng. Kết quả, lãi trước thuế tăng 24% lên gần 190 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch năm. Phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 28% đạt hơn 162 tỷ đồng.

Quy mô tài sản cuối quý III đạt 6.011 tỷ đồng, giảm 92 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền gấp 3 lần lên 252 tỷ đồng nhờ tăng dòng tiền từ kinh doanh và đầu tư. Đầu tư tài chính ngắn hạn, phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn, giảm 10% về mức 547 tỷ đồng. Giá trị đầu tư vào các công ty liên kết và đơn vị khác khoảng 1.820 tỷ đồng. Trong đó, khoản đầu tư lớn nhất là góp 22% cổ phần tại Imexpharm với giá trị gần 381 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị còn 4 công ty con cùng 7 thành viên liên kết khác, hầu hết kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm.

Tổng nợ vay tài chính giảm 74 tỷ về mức 1.340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối kỳ là 666 tỷ đồng trên vốn điều lệ 2.370 tỷ đồng. Cổ đông chính của doanh nghiệp vẫn là Bộ Y Tế nắm giữ 65% và Tập đoàn đầu tư Việt Phương sở hữu 17% vốn.

Hiện cổ phiếu DVN giao dịch quanh mức giá 25.700 đồng/cp, tăng khoảng 49% kể từ đầu năm.

 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info@bvsc.com.vn