Tin thị trường
Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 26/11: VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm
DTCK - 26 Tháng Mười Một 2021        -

<p>B&aacute;o Đầu tư Chứng kho&aacute;n lược tr&iacute;ch b&aacute;o c&aacute;o ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ thuật của một số c&ocirc;ng ty chứng kho&aacute;n cho phi&ecirc;n giao dịch ng&agrave;y 26/11.</p> <p><strong>CTCK SHS</strong></p> <p>Thị trường c&oacute; phi&ecirc;n tăng điểm thứ ba li&ecirc;n tiếp, qua đ&oacute; gi&uacute;p chỉ số VN-Index (+0,8%) v&agrave; VN30 (+0,46%) tiếp tục chinh phục những mức đỉnh lịch sử mới. Tuy nhi&ecirc;n, thanh khoản lại c&oacute; sự suy giảm cho thấy d&ograve;ng tiền đang c&oacute; sự thận trọng nhất định.</p> <p>Tr&ecirc;n g&oacute;c nh&igrave;n kỹ thuật, VN-Index vẫn đang di chuyển trong s&oacute;ng tăng 5 v&agrave; việc vượt qua ngưỡng t&acirc;m l&yacute; 1.500 điểm đ&atilde; mở ra dư địa tăng mới cho thị trường.</p> <p>Dự b&aacute;o, trong phi&ecirc;n giao dịch cuối tuần, VN-Index c&oacute; thể sẽ tiếp tục tăng điểm để thu hẹp dần khoảng c&aacute;ch với v&ugrave;ng kh&aacute;ng cự 1.530-1.550 điểm.</p> <p>Trong kịch bản ti&ecirc;u cực, nếu &aacute;p lực b&aacute;n quay trở lại th&igrave; VN-Index c&oacute; thể sẽ cần test lại hỗ trợ lần lượt l&agrave; 1.460-1.465 điểm (MA20) v&agrave; hỗ trợ t&acirc;m l&yacute; 1.450 điểm.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://photo-cms-tinnhanhchungkhoan.zadn.vn/w640/Uploaded/2021/bpikpjik/2021_11_25/goc-nhin-ky-thuat-vni-708.png" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>Biểu đồ kỹ thuật VN-Index.</strong></p> <p><strong>CTCK Kiến Thiết Việt Nam - CSI</strong></p> <p>Phi&ecirc;n thứ 2 li&ecirc;n tiếp, VN-Index thiết lập mức đỉnh lịch sử mới về điểm số. T&acirc;m l&yacute; của nh&agrave; đầu tư rất lạc quan sau phi&ecirc;n tạo đỉnh lịch sử h&ocirc;m qua v&agrave; duy tr&igrave; đến phi&ecirc;n h&ocirc;m nay.</p> <p>VN-Index đ&oacute;ng cửa vượt mốc 1.500 điểm, chinh phục th&agrave;nh c&ocirc;ng ngưỡng kh&aacute;ng cự t&acirc;m l&yacute; rất mạnh được kỳ vọng hơn một th&aacute;ng qua.</p> <p>D&ograve;ng tiền tập trung chủ yếu ở nh&oacute;m cổ phiếu bất động sản v&agrave; chứng kho&aacute;n m&agrave; phớt lờ nh&oacute;m cổ phiếu vốn h&oacute;a lớn nhất thị trường l&agrave; ng&acirc;n h&agrave;ng.</p> <p>Đ&acirc;y cũng l&agrave; 2 nh&oacute;m vận động t&iacute;ch cực nhất được ch&uacute;ng t&ocirc;i kỳ vọng gi&uacute;p VN-Index chinh phục th&agrave;nh c&ocirc;ng ngưỡng 1.500 điểm. Điều đ&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh hiện thực trong phi&ecirc;n h&ocirc;m nay.</p> <p>Chỉ số đ&atilde; chinh phục th&agrave;nh c&ocirc;ng ngưỡng kh&aacute;ng cự t&acirc;m l&yacute; 1.500 điểm, vậy xu hướng sẽ thế n&agrave;o? R&otilde; r&agrave;ng sự hưng phấn của giới đầu tư đang rất cao thể hiện qua 3 phi&ecirc;n tăng mạnh vừa rồi.</p> <p>Điểm số li&ecirc;n tục thiết lập mức đỉnh mới, nhưng thanh khoản 3 phi&ecirc;n gần đ&acirc;y lại c&oacute; mức sụt giảm đ&aacute;ng kể so với c&aacute;c phi&ecirc;n điều chỉnh trước đ&oacute;. Đ&acirc;y l&agrave; điểm trừ c&oacute; thể trở th&agrave;nh t&iacute;n hiệu lo ngại cho động lực tăng điểm.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="https://photo-cms-tinnhanhchungkhoan.zadn.vn/w640/Uploaded/2021/bpikpjik/2021_11_25/goc-nhin-ky-thuat-hnx-8396.png" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index.</strong></p>
 
 
 
Tin nổi bật
 
 
 
Các chỉ số CK thế giới
Thị trường Chỉ số Thay đổi

Xem thêm
 
 
 

Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1, 4 và 7, tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3928 8080  -   Fax: (84-24) 3928 9888
Email: info@bvsc.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 8, Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3914 6888  -   Fax: (84-28) 3914 7999
Email: info-hcm@bvsc.com.vn